نسرين ستوده از رئيس زندان اوين شكايت كرد

تهران- ايرنا- نسرين ستوده وكيل دادگستري كه هم اكنون در زندان به سر مي برد از رئيس زندان اوين و معاون قضايي اين زندان به خاطر صدور دستور ممنوع الملاقات شدنش شكايت كرد.

پيام درفشان وكيل مدافع نسرين ستوده روز يكشنبه با اعلام اين خبر به خبرنگار قضايي ايرنا گفت: پرونده شكايت نسرين ستوده از رئيس و معاون قضايي زندان اوين در دادسراي كاركنان دولت پذيرفته و براي رسيدگي و به شعبه اول بازپرسي اين دادسرا ارجاع شد. به گفته وي، او و ديگر وكيل نسرين ستوده پس از طرح شكايت در شعبه بازپرسي حاضر شدند و توضيحات خود را درباره غيرقانوني بودن اقدامات رئيس و معاون قضايي زندان اوين به بازپرس پرونده ارائه كردند. درفشان افزود: بازپرس پرونده پس از استماع توضيحات ما (وكيل پرونده) با اعلام انجام تحقيق، وقوع اين امر غيرقانوني و غيرشرعي را مورد پيگرد كيفري قرار داد. اجتمام* ع.ي * 7268 * 3063