آموزش دانش آموزان عشاير خراسان شمالي 27 ميليارد ريال مي طلبد

بجنورد-ايرنا- معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: براي رفع نيازهاي دانش آموزان عشاير اين استان 27 ميليارد ريال اعتبار نياز است كه تامين اين ميزان در شوراي آموزش و پرورش استان مطرح و پيشنهاد شده است.

عصمت بدخشان روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: تامين 26 دستگاه كانكس براي فضاي آموزشي مدارس ابتدايي عشايري سيار در شهرستان شيروان، 2 ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار نياز دارد، همچنين براي تعمير 40 دستگاه كانكس مدارس عشاير سيار شيروان واقع در مراوه تپه 400 ميليون ريال اعتبار نياز است.
وي با بيان اينكه نصب دوربين براي شبانه روزي دخترانه عشاير اميد انقلاب درمانه و سملقان يكي از نيازها براي ارتقاي امنيت دانش آموزان است گفت: اين پروژه يك ميليار ريال اعتبار نياز دارد.
وي افزود: خريد 200 تخته تشك براي مدارس شبانه روزي عشايري با 2 ميليار ريال اعتبار، ساخت سرويس بهداشتي براي 90 مدرسه عشايري سيار استان با يك ميليارد و 800 ميليون ريال و خريد 20 تخته چادر آموزشي براي مدارس كوچ رو با 300 ميليون ريال از ديگر نيازمندي هاي دانش آموزان عشاير استان است.
بدخشان گفت: ساخت 70 باب معلم سرا براي بيتوته كردن معلمان مدارس عشاير استان هفت ميليارد ريال اعتبار نياز دارد همچنين براي تامين پوشاك و نوشت افزار براي 800 دانش آموز كوچ رو، چهار ميليارد ريال اعتبار پيشنهاد شده است.
وي اظهار داشت: ساخت خوابگاه و سلف براي دانش آموزان شبانه روزي دختران عشاير مراوه تپه از ديگر نيازمندي هاي اين دانش آموزان است.
معاون آموزش ابتدايي اداره كل آموزش و پرورش خراسان شمالي گفت: مدارس عشاير استان بابت گاز، آب و برق300 ميليون ريال بدهكار هستند.
در خراسان شمالي 172 مدرسه عشايري وجود دارد كه از اين تعداد 120 مدرسه كوچ رو است.
سه هزار و 813 دانش آموز عشاير در اين استان مشغول به تحصيل هستند كه 2 هزار و 859 نفر در مقطع ابتدايي، 723 نفر در متوسطه اول و 230 نفر در متوسطه دوم هستند.
7185/ 6042