52 كيلومتر از شبكه‌هاي آبرساني روستايي استان يزد اصلاح شد

يزد - ايرنا - مديرعامل شركت آب و فاضلاب روستايي يزد گفت: از ابتداي امسال تاكنون 52.5 كيلومتر شبكه آبرساني روستايي در استان اصلاح و توسعه يافته است.

به گزارش روز يكشنبه روابط عمومي اين شركت ، محمد فاتحي با اشاره به عمليات اصلاح، بازسازي و توسعه شبكه‌هاي آبرساني روستايي استان اظهار داشت: فرسودگي شبكه‌هاي توزيع و انشعابات غيرمجاز، بيشترين نقش را در هدر رفت آب ‌دارند.
وي افزود: از ابتداي امسال تاكنون اصلاح 32 كيلومتر توسعه خطوط انتقال 36.1 كيلومتر اصلاح و بازسازي شبكه توزيع آب و 16.4 كيلومتر توسعه شبكه توزيع آبرساني انجام‌ شده است.
مديرعامل شركت آبفار يزد با بيان اينكه براي اجراي اين طرحها، 100 ميليارد ريال اعتبار ملي و استاني هزينه شده است، تصريح كرد: بازسازي شبكه‌هاي فرسوده و قديمي آبرساني در اولويت برنامه‌هاي اين شركت قرار دارد.
جمعيت استان يزد يك ميليون و 138 هزار نفر است كه 85 درصد در 21 شهر و بقيه ساكن روستا هستند .
هم اكنون 109 هزار مشترك آب روستايي دارد و چهار شهر و 680روستا از يكهزار و 194 روستاي استان يزد از خدمات آبرساني شركت آبفار بهره مند هستند .
از ميان روستاهاي زيرپوشش، 115 روستا تاسيسات آبي دارد و به 330 روستا نيز آبرساني سيار انجام مي شود.
سرانه مصرف روزانه هر روستايي استان يزد 140 ليتر و هر فرد ساكن شهري 180 تا 200 ليتر است كه عمدتا مربوط به روزهاي آخر هفته خصوصا پنجشنبه و جمعه است.
1968/ 6197