جمعیت برخی از شهرهای استان اصفهان پیر شده است

اصفهان - ایرنا - معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان گفت: پیر شدن جمعیت برخی از شهرستان های استان بدلیل كم توجهی به برقراری توازن منطقه ای در پهنه سرزمین در سال های گذشته بوده است.

' محمد رضا لعلی' روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: در سال های اخیر با پدیده پیرسال شدن برخی از شهرستان های استان مانند گلپایگان، خوانسار، نایین، فریدن و فریدونشهر مواجه شده ایم به این معنی كه سهم جمعیت بالای 60 سال آن از سایر گروه های سنی فزونی گرفته است و نرخ رشد منفی جمعیت دارند.
وی با بیان اینكه این شهرستان ها، مهاجر فرست هستند، تصریح كرد: اگر جذابیت های كافی در این شهرستان ها در چند دهه گذشته فراهم شده بود اكنون با این وضعیت مواجه نبودیم.
بر اساس نتایج سرشماری سال 95، شهرستان های دهاقان، چادگان، فریدن، فریدونشهر و بویین و میاندشت اكنون با نرخ رشد منفی مواجهند.
لعلی با اشاره به اینكه نزدیك به 80 درصد از جمعیت در هفت شهرستان مركزی شامل 30 درصد از مساحت استان ساكن هستند، گفت: شهرستان اصفهان با جمعیت 2 میلیون نفری به تنهایی حدود 44 درصد از جمعیت استان را در خود جای داده است.
این كارشناس اضافه كرد: این موضوع گویای توسعه نامتوازن منطقه ای و استقرار نامتعادل جمعیت در استان اصفهان است.
وی با اشاره به اهمیت استقرار و تراكم جمعیت در مطالعات آمایشی سرزمین خاطرنشان كرد: به این موضوع در سال های گذشته توجه چندانی نشده و سرمایه گذاری و برنامه های توسعه بدون در نظر گرفتن تبعات آن در توازن منطقه ای، صورت گرفته است.
لعلی با بیان اینكه هر كجا سرمایه گذاری صورت گیرد، خواه ناخواه با حجم زیادی از استقرار جمعیت مواجه خواهیم شد، گفت: در دهه های گذشته بیشترین سرمایه گذاری در استان بدون توجه به این موضوع در منطقه مركزی صورت گرفته است و امروز با تراكم جمعیت بالایی در آن مواجهیم.
وی ادامه داد: اگر این موضوع در سند آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد، خطه های دارای تراكم بیش از اندازه جمعیت برای سرمایه گذاری جدید در اولویت نخواهند بود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اصفهان گفت: در سند پایه الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت كه مهر امسال توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد توجه ویژه ای به استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنه سرزمین بر مبنای آمایش ملی شده است.
لعلی ادامه داد: بر اساس بند 30 این سند، تخصیص امكانات و تسهیل و تشویق سرمایه گذاران در بخش های اقتصادی و فرهنگی مختلف باید با توجه به استعدادهای سرزمینی و تعادل جمعیت صورت گیرد.
وی با اشاره به اینكه سند آمایش سرزمین استان در سال 93 تدوین شده است، خاطرنشان كرد: بُرش های استانی آن نیز با توجه به ظرفیت های موجود در حال تهیه شدن است.
لعلی یكی از اقدام های سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصفهان در این پیوند را تهیه اطلس آماری و جغرافیایی شهرستان‌ های استان عنوان و اضافه كرد: همچنین جریان مهاجرت ها در استان بررسی و گزارش آن تهیه شده است.
اطلس، مجموعه ای از نقشه هاست كه بر اساس بررسی و پایش آمار و تحولات سال های اخیر در حوزه های سرزمین، جمعیت و مهاجرت، آموزش، اشتغال و فعالیت، مسكن، حمل و نقل، شهرسازی و كیفیت زندگی تهیه می شود.
به گفته وی، این اطلاعات و آمار در برنامه ریزی های جدید برای توسعه شهرستان ها بر پایه سند الگوی ایرانی، اسلامی پیشرفت كارایی بسیاری دارد.
جمعیت استان اصفهان بیش از پنج میلیون و 120 هزار نفر در 24 شهرستان است كه حدود 6.41 درصد از جمعیت كشور را تشكیل می دهد.
به گزارش ایرنا، در پی تدوین الگوی پایه اسلامی، ایرانی پیشرفت، كه در آن مهمترین مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب كشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، رهبر معظم انقلاب 22 مهر امسال با ابلاغ آن، دستگاه ها، مراكز علمی، نخبگان و صاحبنظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین ‌شده و ارائه نظرات مشورتی برای تكمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخواندند.
این سند در 56 بند مسیر پیشرفت ایران، اسلامی را تا سال 1444 ترسیم كرده است تا در آن زمان ایران از نظر سطح كلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار كشور برتر آسیا و هفت كشور برتر دنیا شناخته ‌شود و دارای ویژگی‌های برجسته جامعه اسلامی و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی باشد.
6027/3011