رسيدگي به مشكلات زندانيان فارس اولويت دارد

شيراز-ايرنا- دادستان عمومي و انقلاب شيراز با تاكيد بر بررسي مشكلات دو هزار و 440 زنداني اين شهر، گفت: با توجه به رويكرد كلان دستگاه قضايي و سياست هاي ابلاغي از سوي رئيس قوه قضائيه، رسيدگي به وضعيت زندانيان به صورت ويژه در دستور كار مسئولان قضايي استان قرار دارد.

به گزارش دريافتي شنبه ايرنا از روابط عمومي اداره كل زندان هاي فارس علي صالحي در حاشيه بازديد از زندان مركزي شيراز، افزود: در ملاقات چهره به چهره با زندانيان و بررسي پرونده قضايي 2440 نفر از زندانيان، در شوراي طبقه بندي با اعطاي تسهيلات قضايي به زندانيان واجد شرايط موافقت شد.
وي اضافه كرد: در اين شورا با پايان حبس 67 نفر، مرخصي 8 نفر و اشتغال به كار 11 نفر موافقت شد و تقاضاي آزادي مشروط 102 نفر اخذ و براي بررسي پرونده آنان به اجراي احكام كيفري شيراز و معاون دادستان و سرپرست اجراي احكام كيفري شيراز ارسال شده است.
دادستان عمومي و انقلاب شيراز در ادامه اظهار داشت: به خاطر ايجاد فضاي مناسب و پر نشاط و توجه به مسائل آموزشي، فرهنگي، قرآني و امور رفاهي زندانيان و بهداشت محيط از مديركل زندان ها و مسؤولين زندان مركزي شيراز قدرداني مي شود.
9873 /1876