درمان بيماران طبق ليست انتظار به معناي محدويت خدمت نيست

زنجان - ايرنا - مدير كل بيمه سلامت استان زنجان گفت: طبق دستور العمل هاي اعلام شده، مراكز درماني بيماران و مراجعه كنندگان غير اورژانسي را با توجه به ليست انتظار و زمان بندي و منطبق با شرايط بيما بايد درمان كنند، و اين به معني محدوديت در خدمت نيست.

دكتر خديجه ابراهيم خاني روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: بيمارستانهاي استان بايد طبق ليست انتظار و بر اساس نياز، خدمات مورد نظر را به بيماران ارائه كنند و درمان آنها خارج از چارچوب تعيين شده و قبل از فرا رسيدن وقت نوبت ويزيت و عمل هاي جراحي بصورت آزاد تخلف است.
وي اظهار داشت: ناظرين اداره كل بيمه سلامت استان مستقر در بيمارستانهاي طرف قرارداد نيز بصورت مستمر نظارت ها ، شكايات و يا موارد ارجاعي را مورد بررسي قرار مي دهند و نسبت به پاسخگويي آن اقدام مي كنند.
اين مسئول ادامه داد: عمل هاي جراحي اورژانسي به علت فوريت در خدمت رساني پيش از عمل هاي غير اورژانسي در اولويت قرار داشته و اين موضوع از اهميت ويژه اي برخوردار است.
مديركل بيمه سلامت استان زنجان ادامه داد: بيماران غير اورژانسي توسط پزشكان در ليست انتظار نوبت دهي قرار ميگيرند و پذيرش آنان بصورت آزاد تخلف بوده مگر اينكه خود بيمار تمايل داشته باشد،خارج از ليست تحت درمان قرار بگيرد كه با آگاهي كامل از پوشش بيمه اي خارج شود.
وي بيان كرد: هم اكنون سازمان بيمه سلامت ايران سامانه 1666 را با هدف دريافت شكايات ،سوالات و مشكلات احتمالي از سوي مراكز طرف قرار داد راه اندازي كرده و هم استاني ها مي توانند موارد ياد شده را مطرح كنند.
ابراهيم خاني افزود: اداره كل بيمه سلامت با 25 دفتر پيشخوان طرف قرار داد در استان نيز آماده دريافت شكايات مردمي در ارتباط با نوع خدمات ارائه شده است كه در كوتاهترين زمان ممكن رسيدگي مي شود.
وي خاطر نشان كرد: سه مورد شكايات و درخواست مردمي در تماس تلفني 111 دريافت شده بود، كه موارد توسط اين اداره كل بررسي و نتايج آن نيز به فرد تماس گيرنده نيز اطلاع رساني خواهد شد.
به گزارش ايرنا، با توجه به آخرين آمار اعلام شده از جمعيت يك ميليون و 57 هزار 460 نفري اين استان 539 هزار 808 نفر معادل 51 درصد بيمه شده را شامل مي شود كه از اين تعداد 450 هزار نفر بيمه شدگان روستايي و همگاني كه كاملا رايگان تحت پوشش بيمه سلامت هستند.
9646/8068