985 واحد تولیدی در شهركها و نواحی صنعتی به چرخه تولید بازگشت

تهران- ایرنا- معاون برنامه ریزی سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران گفت: از ابتدای سال تاكنون 985 واحد صنعتی در شهرك‌ها و نواحی صنعتی سراسر كشور به چرخه تولید بازگشتند و برای 15 هزار و 500 نفر ایجاد شغل شده است.

به گزارش روز شنبه ایرنا از سازمان صنایع كوچك و شهرك های صنعتی، «محمدعلی عزیزمحمدی» افزود: میزان واگذاری زمین برای واحدهای تولیدی در شهرك‌ها و نواحی صنعتی از ابتدای سال تاكنون به لحاظ تعداد قراردادهای منعقده نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 50 درصد افزایش داشته است.
وی ادامه داد: امسال بیش از 2 هزار و 756 قرارداد مبادله شده و در این مدت 926 هكتار زمین برای استقرار واحدهای صنعتی در شهرك‌ها و نواحی صنعتی به سرمایه گذاران واگذار شده است.
عزیزمحمدی واگذاری زمین برای واحدهای تولیدی را یكی از مهمترین شاخص‌های بیانگر هدایت سرمایه‌ها برای سرمایه گذاری در امر تولید دانست و گفت: از ابتدای امسال بیش از یك‌هزار واحد صنعتی با اشتغال حدود 17 هزار نفر به صورت مستقیم در شهرك‌ها و نواحی صنعتی به بهره برداری رسیده است.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی گفت: اكنون در 806 شهرك و ناحیه صنعتی زمین با امكانات زیربنایی برای استقرار واحدهای صنعتی به متقاضیان در دست واگذاری است.
وی افزود: با راه اندازی مجدد واحدهای راكد و بهره برداری از واحدهای جدید در مجموع برای بیش از 32 هزار نفر به صورت مستقیم شغل ایجاد شده است.
عزیزمحمدی درباره برنامه های سازمان صنایع كوچك در سال حمایت از كالای ایرانی گفت: این سازمان علاوه بر تامین امكانات زیربنایی و سخت افزاری در شهرك‌ها و نواحی و مناطق ویژه اقتصادی تابعه، برنامه‌های جامعی نیز در حوزه صنایع كوچك در دستور كار دارد.
به گفته وی حمایت از خوشه های صنعتی خدمات حمایتی اعم از استقرار نظام پیمانكاری (SPX)، ایجاد و توسعه كنسرسیوم صادراتی، حمایت از ارتقای صادرات واحدهای صنعتی كوچك صادراتی و معرفی و پذیرش واحدهای صنعتی در فرابورس و انتقال فناوری واحدهای صنعتی را از دیگر برنامه های این سازمان برشمرد.
معاون برنامه ریزی سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی با تاكید بر استفاده بهینه از آب در شهرك‌ها و نواحی صنعتی، گفت: این سازمان با تكمیل و راه اندازی تصفیه خانه های شهركها و نواحی صنعتی، واحدهای فعال صنعتی را مورد حمایت قرار می دهد و با توجه به اهمیت استفاده بهینه از آب نسبت به بازیافت و استفاده مجدد از آن اقدام كرده است.
به گزارش ایرنا، 84 هزار واحد صنعتی در كشور فعالیت می كنند و 93 درصد صنایع كشور را صنایع كوچك تشكیل می دهند.
«محمدحسین مقیسه» مدیرعامل صندوق سرمایه گذاری صنایع كوچك پیش از این گفته بود: صنایع كوچك و متوسط سهمی بیش از 10 درصد كل صادرات را در كشورمان به خود اختصاص داده اند.
اقتصام**9132*2025