2 هزار هكتار از مزارع دزفول به كشت چغندرقند اختصاص يافت

دزفول - ايرنا - معاون فني جهاد كشاورزي شهرستان دزفول گفت: 2 هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي شهرستان دزفول به كشت چغندرقند اختصاص يافته است.

علي كرمي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: كارخانه قند همدان، شهركرد، بنياد و نقش جهان اصفهان و اسلام آباد طرف قرارداد كشاورزان چغندركار دزفول هستند كه پس از برداشت، محصول توليدي به اين كارخانه ها ارسال خواهد شد.
وي با پيش بيني برداشت حدود 150 هزار تن محصول چغندرقند از سطح زير كشت دزفول گفت: محصول چغندرقند از ارديبهشت ماه سال آينده در دزفول برداشت مي شود.
معاون فني جهاد كشاورزي دزفول افزود: بين 75 تا 80 درصد از مطالبات كشاورزان چغندركار دزفول در كشت پيشين از سوي كارخانه هاي قند طرف قرارداد پرداخت شده است.
پارسال 320 هزار تن محصول از سه هزار و 636 هكتار چغندرقند برداشت شد.
طبق نظر كارشناسان مشكلات ارزي و نبود بذر موردنياز كشاورزان از جمله دلايل كاهش سطح زير كشت چغندرقند امسال در دزفول است.
7278/3022