وضعیت موجود در مناقشه قره باغ قابل قبول نیست

باكو – ایرنا -نماینده آمریكا در سازمان امنیت و همكاری اروپا گفت: وضعیت موجود در مناقشه قره باغ و رابطه جمهوری آذربایجان و ارمنستان در این زمینه قابل قبول نیست .

به گزارش پایگاه خبری ' رپورت '، «گرگوری ماكریس» طی سخنانی در اجلاس شورای دایمی سازمان امنیت و همكاری اروپا افزود: آمریكا بر ضرورت حل مناقشات موجود در گسترده این سازمان و از جمله مناقشه قره باغ تاكید دارد .
وی افزود: آمریكا به تازگی در ارتباط با حل مناقشه قره باغ ، مقامات بلند پایه ای مانند «جان بولتون» مشاور امنیتی رئیس جمهوری امریكا و «جورج كنت» معاون وزریر امور خارجه این كشور را به ارمنستان و جمهوری آذربایجان اعزام كرد . ماكریس گفت: از نظر امریكا مناقشه قره باغ راه حل نظامی ندارد، ولی وضعیت موجود در این مناقشه نیز قابل قبول نیست .
به گفت وی، امریكا در صدد ادامه فعالیت با طرفین مناقشه قر باغ در زمینه حل این مناقشه بر اساس قرارداد بین المللی هلسینكی، شامل حل مسالمت آمیز و درازمدت مناقشه، خودداری از اعمال زور ، برقراری تمامیت ارضی كشورها ، برابری حقوق ملت ها برای تعیین سرنوشت است .
مناقشه میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر قره باغ كوهستانی در سال 1988 میلادی آغاز و در سال 1992 به درگیری نظامی تبدیل شد
در نتیجه این مناقشه منطقه قره باغ كوهستانی جمهوری آذربایجان و هفت شهرستان همجوار آن تحت اشغال نیروهای ارمنستان درآمد .
گروه مینسك سازمان امنیت و همكاری اروپا از سال 1992 میلادی میانجیگری برای حل مسالمت آمیز این مناقشه ربرا بر عهده دارد .
خاورم ** 337**1579