بناهاي غير مجاز در اراضي و باغ هاي سپيدان تخريب شد

شيراز-ايرنا-مدير جهاد كشاورزي شهرستان سپيدان گفت: بناهاي غيرمجاز در اراضي زراعي و باغ هاي اين شهرستان به مساحت حدود هفت هزار مترمربع تخريب شد.

به گزارش دريافتي پنجشنبه ايرنا از روابط عمومي مديريت جهاد كشاورزي شهرستان سپيدان محمود باصري افزود: با هدف صيانت اراضي زراعي و باغ ها و جلوگيري از خرد شدن اراضي و تداوم بهره برداري كشاورزي اين ميزان مستحدثات طي روزهاي 14و 15 آبان ماه در محدوده ملوسجان واقع در بخش بيضا با حضور رئيس دادگاه اين بخش و فرمانده يگان امداد نيروي انتظامي شهرستان سپيدان قلع وقمع شد.
باصري با بيان اينكه بر اساس برنامه زمان بندي تدوين شده كليه تغيير كاربري هاي شناسايي شده در ساير نقاط وبخش هاي شهرستان به صورت منظم اعمال قانون خواهد شد از مردم خواست تا قبل از هرگونه احداث بنا در اراضي كشاورزي خارج از محدوده شهر وشهرك ها وطرح هادي روستاها نسبت به اخذ مجوز از جهاد كشاورزي اقدام كنند.
شهرستان سپيدان به مركزيت اردكان حدود 100 كيلومتري شمال غرب شيراز است.
9873 / 1876