پژوهشگران آموزش عالی پایدار در هفته هوای پاك تقدیر می شوند

تهران - ایرنا - موسسه پژوهش و برنامه ریزی اعلام كرد؛ پژوهشگران برتر حوزه آموزشی عالی پایدار در هفته هوای پاك تقدیر می شوند.

به گزارش گروه دانشگاه ایرنا، هم اندیشی و تقدیر از پژوهشگران آموزش عالی پایدار در هفته هوای پاك (29 دی ماه) برگزار می شود.
پژوهشگران فعال در حوزه آموزش عالی پایدار می توانند یك نسخه از اثر خود را كه پیرامون آموزش عالی و توسعه پایدار نگاشته شده شامل كتاب و مقاله علمی پژوهشی به دفتر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی ارسال و علاقمندان می توانند تا 30 آذرماه نسبت به ارسال آثار خود اقدام كنند.
هفته هوای پاك همه ساله از 29 دی ماه برگزار می شود.
**9492**1601**