كنترل نرخ ارز، موجب فساد و رانت در كشور شده است

شيراز-ايرنا- نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي گفت: فعاليت ها و تصميمات چهار دهه گذشته در حوزه ارز كه اغلب حول برنامه ريزي در زمينه كنترل نرخ آن بوده تنها منجر به فساد و رانت در كشور شده است.

علي اكبري پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا كنترل نرخ ارز و صرف هزينه هاي كلان كشور در اين مسير را نادرست دانست و افزود: تنها راه حلي كه در اين باره وجود دارد اين است كه نرخ ارز آزاد شود.
وي ادامه داد: زماني كه نرخ ارز آزاد گذاشته شود قطعا در بازار عرضه و تقاضا قيمت ارز در جايي ثابت مي شود و ترازي واقعي پيدا خواهد كرد.
اكبري با تاكيد بر اينكه بازار در شرايط كنوني نياز به ثبات نرخ ارز دارد،گفت: اين هدف تنها با آزاد كردن نرخ ارز محقق مي شود و در پي آن ثبات به بازار نيز سرايت خواهد كرد.
نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي افزود: بسياري از واردكنندگان كشور، ارز دولتي دريافت مي كنند اما كالايي وارد نمي كنند و يا محصولي ديگر وارد مي كنند كه خارج از تعهد آنها است و كالاي اساسي محسوب نمي شود.
وي تصميمات گذشته ارزي را منجر به ايمن شدن جامعه از اين حوزه ندانست و اظهار داشت: دولت بايد منابع عظيمي را كه سالانه صرف كنترل نرخ ارز مي كند را در بخش هايي مانند بهداشت،رفاه عمومي، امنيت و خدمات هزينه كند.
9873 /1876