دانشگاه فرهنگيان با توجه به اصول كميت و كيفيت گام برمي دارد

تهران- ايرنا- رئيس دانشگاه فرهنگيان با تاكيد بر اينكه دانشگاه هاي ماموريت گرا و حاكميتي براي پاسخ به نيازها تاسيس مي شوند، گفت: دانشگاه فرهنگيان بر اساس اين دو اصل و به منظور تربيت معلم به هر دو بال كميت و كيفيت توجه دارد.

حسين خنيفر روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آموزش ايرنا تصريح كرد: بنا بر نظر برخي صاحب نظران و محققان كيفيت و دم زدن از آن بي معنا است مگر اينكه ابتدا كميت در تامين نيروي انساني مورد نظر وزارت آموزش و پرورش اتفاق بيافتد و لازمه رسيدن به كيفيت همانا توجه به كميت است.
وي افزود: شعار كيفيت بدون پرداختن به مقوله كميت، در سال هاي قبل در دانشگاه فرهنگيان منجر به آن شد كه مهرماه 97 را در آموزش و پرورش با كمبود معلم آغاز كنيم از اين جهت كه در برخي موارد يا با كمبود معلم و يا تراكم جمعيت كلاس هاي درس مواجه شديم.
خنيفر ادامه داد: با مطالعه دقيق و سال به سال آمار جذب و پذيرش دانشجو در سال هاي گذشته و در دانشگاه فرهنگيان درمي‌يابيم كه كيفيت و كميت مغفول بوده است به اين نحو كه سال 91 اين دانشگاه 21 هزار دانشجو داشت كه سال 92 به 16 هزار نفر، سال 93 به 11 هزار نفر، سال 94 به 7 هزار نفر و سال 95 به سه هزار نفر كاهش پيدا كرد و باعث شد مهر 97 با كمبود حدود 90 هزار معلم روبرو شويم كه در اين ميان هم كميت و هم كيفيت از بين رفت.
رئيس دانشگاه فرهنگيان ادامه داد: وفق اساسنامه، اين دانشجويان بايد حداقل يك دوره يكساله آموزش دروس مهارتي ببينند اما گزارشات موجود نشان مي دهد كه در كمتر از 3 ماه اين نومعلمان ماده 28 به كلاس هاي درس فرستاده شدند و اكنون بايد اين سوال را مطرح كرد كه كيفيت مورد نظر چرا محقق نشده است؟
وي با اشاره به اينكه براي جبران اين كمبودها و خلاء معلمان، دست به دامان سرباز معلمان، آموزشياران نهضت سوادآموزي، بازنشستگان، آموزش 6 ساعت در هفته معاونان و مديران مدارس و اجراي طرح خريد خدمات آموزشي شديم، افزود: اين تصميمات در جاي خود راه هاي برون رفت از شرايط كمبود معلم بود و با درايت وزارت آموزش و پرورش و تلاش وزير و دفتر طرح و برنامه منابع انساني مديريت شد.
رئيس دانشگاه فرهنگيان ادامه داد: در پاسخ به اين سوال كه آيا با غفلت از كميت در سال هاي گذشته توانسته ايم به كيفيت برسيم بايد گفت چنين امري محقق نشد.
خنيفر همچنين با طرح اين سوال كه صرفا با شعار توجه به كيفيت، كميت اتفاق نخواهد افتاد، ادامه داد: كيفيت زماني محقق مي شود كه سطحي از كميت را جبران كرده و بعد روي آن افراد از لحاظ تامين امكانات فيزيكي، محتواهاي درسي، ارزشيابي كارهاي اصلي، امور علمي و فرهنگي و از لحاظ بودجه (تامين، تجهيز و تضمين) برنامه ريزي كنيم تا به كيفيت برسيم.
به گفته وي، براي جذب 30 هزار دانشجو- معلم در سال جاري به عنوان يك بخش كمي، بايد بودجه مورد نياز جذب شده و فضاهاي آموزشي به روز شود كه اين كارها تا حدودي انجام شده است.
وي ادامه داد: براي حركت به سمت كميت اعلام فراخوان، برگزاري آزمون، پذيرش، مصاحبه و اعلام نتيجه نهايي را براي پذيرش دانشجو معلمان از طريق آزمون سراسري و آزمون سازمان سنجش با سطح پيش بيني شده و استاندارد مناسب انجام داده و به فراخور امور، كيفيت را نيز مدنظر قرار داده ايم به اين نحو كه از آنچه سازمان سنجش براي ظرفيت پذيرش دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگيان تعيين كرده بود كمتر جذب كرديم.
رئيس دانشگاه فرهنگيان با اين يادآوري كه كار مطالعاتي براي تعيين ظرفيت خالي اين دانشگاه از آذرماه 96 آغاز و در نهايت 25 هزار جالي خالي در 64 مركز و 34 پرديس سراسر كشور احصا شد، افزود: اين ظرفيت خالي يك چهارم نياز آموزش و پرورش است و آموزش و پرورش به چهار برابر اين تعداد، معلم نياز دارد.
خنيفر با تاكيد بر اينكه تا كميت در دانشگاه فرهنگيان به لحاظ پذيرش دانشجو -معلم تامين نشود كيفيت معنا ندارد، افزود: در سال هاي قبل، از اين مساله نيز غفلت شده و كيفيتي رخ نداده است.
وي بيان داشت: براي تربيت نيروي انساني مورد نياز وزارت آموزش و پرورش بايد به دو مقوله پذيرش از طريق آزمون سراسري و ماده 28 كه شامل فارغ التحصيلان ديگر دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي داراي شرايط لازم، توامان توجه شود.
خنيفر با اشاره به اينكه سه دوره قبل بر اساس همين ماده 28 تنها 12 هزار دانشجو-معلم پذيرش شد كه امسال اين رقم به 17 هزار نفر رسيده است، توضيح داد: معتقديم از بين فارغ التحصيلان رشته هاي مختلف به ويژه علوم پايه شامل فيزيك، شيمي، رياضي، زمين شناسي و زيست شناسي كه مورد نياز ما در دبيرستان ها هستند، افراد با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد مستعد و درجه يك دانشگاه هاي ديگر مشتاق شغل معلمي هستند.
رئيس دانشگاه فرهنگيان با بيان اينكه حضور اين افراد بلامانع است و از آنها استقبال مي كنيم، توضيح داد: اين افراد صرفا بايد در دوره هاي مهارتي يك ساله شركت كنند هر چند كه در رشته هاي تخصصي مورد نياز مدارس تحصيل كرده و فارغ التحصيل شده اند اما تا فنون تدريس، تكنولوژي آموزشي، روانشناسي، تربيتي مشاوره، كارورزي و ارزشيابي را نگذراند، معلمان خوبي نخواهند شد.
خنيفر بيان داشت: امسال اعلام كرديم 25 هزار نفر ظرفيت پذيرش دانشجو معلم از طريق كنكور سراسري داريم كه در اين رابطه 31 هزار و 60 نفر سازمان سنجش به دانشگاه فرهنگيان اعلام قبولي داد تا از بين آنها انتخاب كنيم كه در نهايت به دليل توجه به كيفيت 19 هزار نفر را انتخاب كرديم در حالي كه 25 هزار رديف جذب دانشجو معلم داشتيم.
وي توضيح داد: بسياري از اين افراد كيفيت لازم را در مصاحبه نداشتند به گونه اي كه سه هزار و 23 نفر آنان در مصاحبه رد شدند، 306 نفر به دليل دارا بودن سن بالاي 22 سال و 188 نفر كه از لحاظ قد مشكل داشتند و 474 نفر به دليل دارا بودن معدل پايين تر از 15 رد شدند و هزار و 760 نفر نيز در بخش گزينش و مصاحبه غيبت داشتند.
رئيس دانشگاه فرهنگيان با اشاره به اين مطلب كه آيا هر كسي كه داراي مدرك كارشناسي و يا كارشناسي ارشد باشد لياقت معلم شدن را دارد يا اينكه بايد حداقل امتيازات مدنظر اين دانشگاه را داشته باشد؟، اضافه كرد: در ماده 28 حدود 22 هزار نفر از طريق آزمون سازمان سنجش به دانشگاه معرفي شد كه در نهايت 12 هزار و 300 نفر انتخاب شدند زيرا ساير معرفي شدگان حداقل امتيازات را نداشتند و اين بيانگر دقت بالاي دانشگاه در حفظ مقوله كيفيت است.
وي با اشاره به اين كه 5 هزار نفر در بخش تكميل ظرفيت هم به تازگي به دانشگاه فرهنگيان اعلام شده كه پيش بيني مي شود حدود 4 هزار نفر از اين طريق پذيرش مي شوند، گفت: پيش بيني مي شود با پذيرش دانشجو-معلمان در بخش تكميل ظرفيت در مجموع امسال حدود 40 هزار نفر جذب دانشگاه فرهنگيان شوند كه اگر اين اتفاق در چند سال آينده هم بيافتد آن هنگام است كه آموزش و پرورش به لحاظ تامين نيروي انساني مورد نياز خود نفس راحتي خواهد كشيد.
خنيفر در ادامه به نمونه هايي از فعاليت هاي انجام شده در راستاي ارتقاي كيفيت در بخش هاي مختلف اشاره كرد و گفت: براي كيفيت بخشي فعاليت ها در مراكز و پرديس هاي دانشگاه فرهنگيان بسته هاي فرهنگي به جاي برنامه هاي فرهنگي ارائه مي كنيم، براي كيفيت بخشي به فضا، فعاليت هايي نظير پيش بيني 5 ميليارد تومان براي ترميم آشپزخانه ها انجام شده و براي كيفيت بخشي آموزشي با اعلام فراخوان به دانشگاه هاي طراز اول استان ها براي جذب استاد و درخواست 400 رديف براي جذب هيات علمي از وزارت علوم، تحقيقات و فناوري وارد عمل مي شويم كه تاكنون با 100 رديف آن موافقت شده است.
وي با بيان اين نكته كه بحث كيفيت را نيز در فضاها، مسائل فرهنگي، دانشجويي، رفاهي، حقوقي، آموزشي و محتواي درسي دنبال مي كنيم، گفت: وقتي كميتي وجود نداشته باشد كيفيت هرگز اتفاق نمي افتد؛ اكنون كلاس هاي ما بدون معلم است و نمي توان با شعار كيفيت اين مشكل را حل كرد و اين خلاء باعث كمبود در ماه مهر شد به گونه اي كه برخي كلاس هاي درس در آغاز سال تحصيلي معلم نداشتند؛ اگر در سال هاي گذشته حداقل 8 هزار دانشجو معلم جذب مي شد اين اتفاق به وقوع نمي پيوست.
رئيس دانشگاه فرهنگيان تصريح كرد: در كشورهاي جهان سوم كه مطالعات آينده پژوهي ضعيف است بايد ابتدا كميت را ثابت كرد و بعد به سراغ كيفيت رفت و گرنه اگر منتظر شرايط جامع و بي نقص براي عمل باشيم هيچ كاري آغاز نخواهد شد.
خنيفر يادآور شد: تراكم كلاس هاي كنوني درس به خاطر كميت فراموش شده سال هاي قبل است در حالي كه در 6 سال قبل مي توانستيم هم به كميت پرداخته و هم كيفيت را بالا ببريم چرا كه كميت و كيفيت دو بال هستند و اين پرنده نمي تواند با يك بال پرواز كند و اگر براي كميت ارزش قائل نبوده و برنامه نداشته باشيم چگونه مي توانيم شعار كيفيت بدهيم.
وي با اشاره به اينكه سند تحول بنيادين بر تامين منابع انساني مورد نياز آموزش و پرورش با نگاه به افق آينده تاكيد دارد و 54 صفحه سند درباره منابع انساني است، اضافه كرد: اين تامين نيرو و تعداد پذيرش دانشجو معلم بايد بر اساس تحولات جمعيتي صورت گيرد و با توجه به اينكه اكنون جمعيت دانش آموزي حدود 14 ميليون نفر است كه اين تعداد سال 99 به 15 ميليون و 500 هزار نفر و در سال 1404 به 17 ميليون نفر مي رسد، بايد از هم اكنون به فكر تامين معلم براي اين دانش آموزان باشيم.
رئيس دانشگاه فرهنگيان اظهار داشت: اكنون 910 هزار معلم داريم كه سال 1399 از اين تعداد 320 هزار نفر و 1404 نيز 330 هزار نفر بازنشسته مي‌شوند و اگر صرفا فقط با شعار كيفيت به جلو حركت كنيم چگونه مي توانيم جانشين اين معلمان را فراهم كنيم؟ در اينجا هم بايد كميت مورد نظر باشد هم كيفيت.
خنيفر تصريح كرد: خرد جمعي اقتضا مي كند كه هر دو مقوله كميت و كيفيت بايد به هم گره زده شوند و هنگامي كه نيروي مورد نياز براي معلمي از طريق دانشگاه فرهنگيان جذب شود به طور طبيعي بايد بودجه لازم براي آنها نيز از روش هاي مختلف از جمله صندوق سرمايه ملي يا تلفيق بودجه فراهم شود.
وي ادامه داد: براي كيفيت بخشي در نظر است دوره هاي كارشناسي تربيت معلم را سه ساله كنيم و از طرف ديگر بازسازي فضاهاي آموزشي دانشگاه فرهنگيان، تغذيه مناسب دانشجو-معلمان و تامين استاد و مواد درسي و محتواي درسي را در دستور كار داريم اما زماني مي توانيم اين امور را به پيش ببريم كه كميت را لحاظ و براي كيفيت گام به گام برنامه داشته باشيم.
رئيس دانشگاه فرهنگيان عنوان كرد: البته براي تامين منابع انساني مورد نياز سال‌هاي آينده از يك سناريو استفاده نمي كنيم بلكه از ماده 28 نيز بهره برده و از ميان فارغ التحصيلان فاضل و علاقه مند به حرفه معلمي با مدرك كارشناسي و كارشناسي ارشد و سن زير 30 سال استفاده مي كنيم.
رئيس دانشگاه فرهنگيان در خصوص نقشه جامع تربيت معلم نيز گفت: توجه به نقشه جامع، فراتر از آنچه كه قبلا پيش‌بيني شده در حال انجام است زيرا درصدد ايجاد مراكز 31 گانه بالاي 60 هكتار در مراكز استان ها هستيم به اين دليل كه مركز هر استان به امكانات و تجهيزات مهم از جمله فرودگاه، ايستگاه قطار، استادان مجرب و باتجربه ديگر دانشگاه ها، مراكز فرهنگي، تفريحي، كتابخانه ها مجهزند و ما مي توانيم از اين امكانات به راحتي بهره ببريم.
خنيفر با تاكيد بر اينكه عملياتي كردن نقشه جامع تربيت معلم با يكسري الفاظ وارداتي اتفاق نمي‌افتد، گفت: اكنون وظيفه ما تربيت افراد متخصص براي حرفه معلمي است و از آنجا كه تا چهار سال آينده تحصيل اين افراد در دانشگاه فرهنگيان بار مالي ندارد و صرفا كمك هزينه به آنها پرداخت مي شود مي توان اين كار را ادامه داد و پس از آن نيز دولت بايد تسهيلات لازم را براي حقوق و مزاياي آنها فراهم كند.
وي يادآورشد: اگر در نظام تعليم و تربيت، كميت و كيفيت را كنار هم ببينيم مي توانيم اميدوار باشيم كه در رديف 10كشور تراز اول دنيا قرار بگيريم زيرا لياقت و امكانات لازم را داريم.
علمي**1883**2017**9129