اجراي كامل طرح جامع از فرار مالياتي جلوگيري مي كند

سنندج - ايرنا - مديركل امور مالياتي استان كردستان گفت: اجراي كامل طرح جامع مالياتي مهمترين عامل جلوگيري از فرار مالياتي و در نتيجه ايجاد عدالت مالياتي در كشور است.

عليرضا الوندي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با اشاره به سخنان رئيس جمهور در جلسه معرفي وزرا در ارتباط با اجراي عدالت مالياتي اظهار داشت: دكتر روحاني تاكيد كردند در اين شرايط ركود نمي توانيم ماليات ها را افزايش دهيم اما مي توانيم آنهايي را كه فرار مالياتي دارند به مسير درست برگردانيم.
وي يكي از مهمترين دلايل وجود فرار مالياتي را عدم شفافيت در اقتصاد كشور خواند و افزود: تا زماني كه طرح جامع مالياتي بطور كامل اجرا نشود همچنان شاهد فرار مالياتي خواهيم بود.
مديركل امور مالياتي كردستان با اشاره به اينكه لازمه اجراي طرح جامع مالياتي ارائه يك سري اطلاعات است، يادآور شد: براساس ماده 169 قانون مالياتي به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت صادر كند.
وي با بيان اينكه دارندگان شماره اقتصادي بايد فهرست معاملات خود را به امور مالياتي تسليم كنند، تاكيد كرد: بر اين مبنا عدم صدور صورتحساب و شماره درج اقتصادي خود و طرف معامله و يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران مشمول جريمه مي شود.
الوندي گفت: تراكنش هاي بانكي بالاي پنج ميليارد تومان در استان مورد رسيدگي قرار مي گيرد و اگر پرونده مالياتي نداشته باشند به عنوان پولشويي تلقي مي شود.
مديركل امور مالياتي استان كردستان به بدهي معوق مالياتي كارت هاي بازرگاني در استان اشاره كرد و افزود: حدود 10 هزار ميليارد ريال بدهي معوق مالياتي مربوط به كارت هاي بازرگاني است كه از اين ميزان، 40 درصد كل ماليات و مابقي جريمه است.
از مجموع درآمدهاي مالياتي استان كردستان 65 درصد در بخش ماليات هاي مستقيم و 35 درصد در بخش ماليات هاي غير مستقيم وصول مي شود.
7348/9102