دشمني آمريكا با مردم ايران منافع واشنگتن را تضعيف مي كند

تهران- ايرنا- تارنماي نشريه نشنال اينترست در گزارشي نوشت كه دشمني آمريكا با مردم ايران و تضعيف آنها از نظر اقتصادي با هدف غيرمحتمل رسيدن به توافقي ديگر، منافع و ارزش هاي آمريكا را تضعيف مي كند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، اين تارنماي آمريكايي افزود: قوه هاي مجريه و قانونگذاري آمريكا زماني در تلاش بودند با تسلط بلند مدت آمريكا بر سيستم مالي بين المللي كشورها، موسسات و سازمان هاي منتخب خود را هدف قرار دهند. اين حركت از نظر سياسي راحت است و از خطرات آشكار ناشي از اقدام نظامي دوري مي كند. نشنال اينترست ادامه داد: دولت ترامپ شايد از اين پشيمان شود كه تحريم هاي نفتي و بانكي را در 5 نوامبر (14 آبان)عليه ايران دوباره اعمال كرد، برغم اين حقيقت كه ايران همچنان متعهد به توافق هسته اي 2015 است. ديروز مايك پمپئو وزير امور خارجه آمريكا برغم موج مخالفت هاي جهاني و آراي نهادهاي بين المللي با تحريم هاي ضد ايراني، اقدامات يكجانبه واشنگتن عليه ملت ايران را به صورت رسمي تشريح كرد. اين نشريه در ادامه به اين موضوع اشاره مي كند كه تشخيص هدف تحريم ها بين محقق كردن وعده انتخاباتي ترامپ و تضعيف وضعيت مالي مردم ايران، كار دشواري است. نشنال اينترست خاطر نشان كرد: آنهايي كه (در تحريم ها) بيشتر آسيب خواهند ديد، مردمي هستند كه پمپئو مدعي حمايت از آنهاست. با توجه به طرح ممنوعيت مسافرتي دولت آمريكا كه بر روي ايراني ها و بستگان آمريكايي آنها تاثير مي گذارد، اين ادعا پوچ است. درحاليكه مبادلات انسان دوستانه قرار است معاف از تحريم ها باشد، دولت ترامپ حتي در مورد چگونگي ادامه واردات داروهاي نجات بخش از اروپا توسط ايراني ها شفاف سازي نكرده است. اين نشريه همچنين به تظاهرات گسترده تر و پرشورتر از هميشه تسخير لانه جاسوسي آمريكا اشاره مي كند و مي نويسد: اگر مردم و دولت ايران مخالف آمريكا شوند و به دنبال تقويت روابط با قدرت هاي رو به رشد آسيايي باشند، اين يك شكست بزرگ راهبردي براي واشنگتن است. ايران با بيش از هشتاد ميليون جمعيت داراي افراد تحصيل كرده زياد و يك اقتصاد متنوع، هدف بلند مدت خيلي بهتري نسبت به اكثر رقباي منطقه اي خود است. دشمني با مردم ايران و تضعيف وضع اقتصادي آنها براي جستجوي غير محتمل يك 'توافق بهتر'، منافع ملي و ارزش هاي آمريكا را تضعيف خواهد كرد. اروپام**3234**1485