اجراي سامانه آبياري نوين نياز اساسي كشاورزان اردكان است

يزد - ايرنا - فرماندار اردكان خواستار استفاده از سامانه‌هاي آبياري نوين در زمين‌هاي كشاورزي و همكاري كشاورزان و بهره برداران با شركت آب منطقه‌اي يزد شد.

به گزارش ايرنا هادي مقيمي روز سه‌شنبه در نشست شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان افزود: اردكان با توجه به‌واقع شدن در انتهاي دشت يزد - اردكان، ازلحاظ منابع آبي وضعيت بحراني دارد .
وي اضافه كرد: با توجه به توسعه صنايع كشاورزي و تداوم پديده خشكسالي در 2 دهه اخير، سطح آب‌هاي زيرزميني به‌شدت افت كرد و گزارش‌ها نشان مي‌دهد 70 تا 80 درصد منابع آبي منطقه مصرف‌شد بايد در اين خصوص تدابير ويژه‌اي انديشيده شود .
وي تصريح كرد: فرمانداري از طرح خاموشي زمستاني چاه‌هاي كشاورزي حمايت مي‌كند و اجراي آن را هم ضروري مي‌داند و با توجه به درجه شوري آب بايد در خصوص زمان‌بندي طرح، مراقبت كامل انجام گيرد تا كشاورزان دچار كمترين آسيب شوند.
همچنين مديرعامل شركت آب منطقه‌اي يزد افزود: اين شركت ، نقطه مقابل كشاورزان نيست و نخواهد هم بود و تمام تلاش خود را براي حفظ كشاورزي پايدار در منطقه به كار خواهد گرفت.
محمدمهدي جواديان زاده گفت: وضعيت منابع آب استان بحراني و در اردكان شرايط بغرنج‌تر از 9 شهرستان ديگر است و اگر روند كنوني مصرف همچنان تداوم داشته باشد، منطقه با خطر توسعه بيابان‌زايي، افزايش گردوغبار و ريزگردها روبرو خواهد شد.
وي ادامه داد: درگذشته آب به‌عنوان يك ماده حياتي به‌صورت بي‌رويه در منطقه مصرف و كشاورزي نيز توسعه يافت و در حال حاضر به‌واسطه كم‌آبي، توسعه كشاورزي در اين منطقه، منطقي به نظر نمي‌رسد.
اين مسئول تصريح كرد: طرح ملي احيا و تعادل بخشي منابع آب، از چند سال گذشته به دليل مديريت وضعيت سفره‌هاي آب زيرزميني اجراشده است.
جواديان زاده بيان كرد: آمارها در استان نشان مي‌دهد، 3.5 ميليارد مترمكعب ذخاير آب‌هاي زيرزميني از دست‌ رفت يعني 130 درصد آب‌هاي زيرزميني مصرف و از ذخاير نيز استفاده شد كه اين رقم بايد ظرف پنج سال اينده به 75 درصد برسد تا درصد افت سفره‌هاي زيرزميني به صفر برسد.
وي با اشاره به اينكه افت سطح آب استان، سالانه 45 سانتي‌متر است، افزود: به همين منظور برنامه‌ريزي‌هايي جهت مديريت مصرف آب در بخش كشاورزي در نظر گرفته شد كه ازجمله مي‌توان به تحويل حجمي آب، نصب سامانه كنتورهاي هوشمند و طرح خاموشي زمستاني چاه‌هاي كشاورزي اشاره كرد.
مديرعامل شركت آب منطقه‌اي يزد بابيان اينكه تمام طرح‌ها به‌صورت تدريجي انجام مي‌شود، اظهار داشت: طرح خاموشي چاه‌ها در سال اول به مدت 30 روز، در سال دوم 45 روز و سال 97 براي سومين سال متوالي در 2 نوبت به مدت 60 روز اجرا و تاريخ آن با هماهنگي شركت آب منطقه‌اي، جهاد كشاورزي، توزيع برق و كشاورزان به‌منظور جلوگيري از خسارت به بهره‌برداران تعيين خواهد شد.
جواديان زاده تصريح كرد: در حال حاضر 85 درصد آب در اردكان در بخش كشاورزي مصرف مي‌شود در حالي‌كه ضريب اشتغال در اين بخش هشت درصد است .
وي در پاسخ به برخي انتقادها در خصوص از بين رفتن محصول باغ‌هاي پسته اردكان به دليل كمبود آب اظهار داشت: بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته از بين رفتن محصول پسته به دلايل ديگري ازجمله سرمازدگي و گرمازدگي بود و كمبود آب نقش چنداني در اين موضوع نداشت.
در ادامه نشست شوراي حفاظت از منابع آب شهرستان اردكان، نمايندگان كشاورزان، حفاظت محيط‌ زيست ، جهاد كشاورزي و ديگر اعضا به بيان پيشنهاد‌ها و انتقادات خود پرداختند كه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
تشكيل كميته‌اي متشكل از نمايندگان اداره منابع آب اردكان، فرمانداري و صنف كشاورزان براي تعيين تقويم زمان اجراي خاموشي چاه‌هاي كشاورزي از جمله مصوبات اين شورا بود.
مركز شهرستان 98 هزارنفري اردكان در 60 كيلومتري شمال شهر يزد قرار دارد.
7544/ 2047/