دومين نشست دادگاه متهمان مخلوط كننده ماسه با گندم در شيراز برگزار شد

شيراز - ايرنا- دومين نشست دادگاه رسيدگي به اتهامات كساني كه گندم را به صورت ناخالص با مخلوط كردن شن و ماسه عرضه مي‌ كردند، دوشنبه 14 آبان ماه 97 در شيراز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، اين دادگاه در شعبه ويژه رسيدگي به اتهامات و جرايم اخلالگران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي سيد محمود ساداتي و با حضور 11 نفر از متهمان در شيراز برگزار شد.
در اين دادگاه كه به صورت علني با حضور خبرنگاران و نمايندگان رسانه ها و مطبوعات برگزار شد، كوروش زارعي نماينده دادستان، كيفرخواست متهمان را قرائت كرد و براي متهمان خواستار مجازات قانوني شد.
اختلاط گندم با ماسه و گندم نامرغوب،عرضه مجدد گندم خريداري شده به مراكز خريد، مخلوط كردن گندم ايراني و خارجي و فروش به دولت، تحصيل مال نامشروع، انتقال ماسه به سيلوها براي اختلاط با گندم، فروش گندم اماني دولت و وارد كردن ضرر و زيان به دولت از جمله اتهامات اين افراد است.
گزارش خبري پخش شده از صدا و سيماي استان فارس، فيلم و تصوير موجود از اختلاط خاك و گندم،رد يابي مالي حساب متهمان و گزارش دستگاه‌هاي مسئول از جمله مستندات اين دادگاه براي اثبات اتهامات بوده است.
اخلال در روند كالاي استراتژيك گندم و حيف و ميل شدن اموال دولت ، خيانت در امانت و فروش مال غير و تحصيل مال نامشروعا ز ديگر افعال مجرمانه اين متهمان اعلام شد.
منوچهر پورفر، اسماعيل نصراللهي ، حسن مزارعي ، مهدي رضايي ، محمد هادي محمدي ، ناصر حبيبي نسب ، عسكر براتي ، امير كمالي ، محمد ثاقب پور ، حسن منصوري و محمود پورمند متهمان اين پرونده هستند.
در كيفر خواست متهان اين پرونده آمده است : در استان فارس 114 مركز خريد تعاون روستايي مشغول فعاليت است كه پس از تحويل گيري گندم اقدام به ثبت اطلاعات محموله ها در سامانه سراسري شركت بازرگاني مي كنند و سپس با اعلام شركت بازرگاني اقدام به حمل گندم هاي خريداري شده به مراكز ذخيره سازي مي شود.
مراكز خريد گندم متعلق به بخش خصوصي است و درآمد متعلقه بر اساس ميزان فعاليت ثبت شده در سامانه شركت بازرگاني دولتي تعيين مي شود عمدتا اين مراكز تلاش مي كنند تا تناژ بيشتري گندم خردياري كنند و در نتيجه درآمد و كارمزد بيشتري نيز دريافت كنند كه اين موضوع باعث سوء استفاده و انجام اقدامات غير انساني از قبيل اختلاط گندم با ناخالصي ها و گندم بي كيفيت و افزايش صوري وزن شده است.
همچنين در متن كيفر خواست به تخلف كارخانه ها آرد و دوباره فروشي گندم دولتي خريداري شده و ثبت صوري خريد گندم و عدم تحويل آرد به متقاضيان و عشاير در فصل خريد تضميني نيز اشاره شده و گفته شده در اين حوزه برخي از كارخانه ها سودجو با عدم تبديل گندم يارانه اي به آرد و با جايگزيني گندم خارجي با گندم داخلي به دليل كمتر بودن قيمت در آن زمان بخشي از گندم تحويلي در فصل خريد تضميني را مجددا با واسطه گري دلالان به دولت فروخته اند كه برخي از افراد نام برده صراحتا به اين اقدامات اقرار كرده اند.
قاضي سيد محمود ساداتي در اين نشست در باره علني بودن نشست دادگاه توضيح داد و بيان داشت : علني بودن نشست دادگاه به منزله آن است كه خبرنگاران و اصحاب رسانه و اقشار ديگري كه تمايل داشته باشند مي توانند در جلسه دادگاه حضور يابند ، متهمان و وكلان نمي توانند در اين زمينه اصحاب رسانه و خبرنگاران را از انتشار اخبار دادگاه منع كنند ، هر گونه تهديد يا تعرض به خبرنگاران در اين زمينه پيگرد قانوني دارد.
مهدي جمالي، نماينده شركت غله استان فارس در اين نشست از دادگاه مستنداتي در باره برخي از اتهامات متهمان از جمله مخلوط كردن ماسه و گندم و همچنين اختلاط گندم مرغوب با گندم نامرغوب و فرو شدوباره محصول گندم به دولت ارائه كرد.
برخي از افراد شامل كارگران سيلوها و رانندگان كاميون ها نييز در اين نشست از دادگاه به عنوان مطلع به بيان مشاهدات خود در رابطه با حمل خاك و ماسه و آمد و شد كاميون ها به سيلوها و مراكز خريد گندم پرداختند.
قاضي ساداتي در اين نشست از دادگاه اظهار داشت : دادگاه با بررسي مستندات و ارزيابي دفاعيات متهمان و وكلا در موعد قانوني و مقرر راي نهايي و قطعي خود را اعلام خواهد كرد.
نخستين جلسه دادگاه اين متهمان بيست و پنجم مهر 97 برگزار شد.
6113 /1876