كارشناسان براي كاهش تبخير آب درياچه اروميه طرح ارايه كنند

تبريز-ايرنا- مدير منطقه اي ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان شرقي گفت: كارشناسان، صاحب نظران و فعالان زيست محيطي و دانشگاهي براي كاهش تبخير آب درياچه اروميه طرح ارايه كنند.

خليل ساعي روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، جلوگيري از تبخير آب را يكي از راهكارهاي ستاد احياي درياچه اروميه براي افزازش تراز اكولوژيك آب اين درياچه خواند و افزود: اگر بتوانيم راهكاري براي كاهش تبخير داشته باشيم، سالانه حدود 600 ميليون مترمكعب آب ذخيره مي شود و با انتقال آب رودخانه زاب به پيكره درياچه حدود 650 ميليون مترمكعب آب وارد درياچه خواهد شد.
وي با تاكيد بر اينكه بحث درياچه اروميه يك بحث ملي است و بايد به يك گفتمان ملي تبديل شود، اظهار داشت: اگر ستاد احياي درياچه اروميه شكل نمي ‌گرفت امروز درياچه حدود 300 ميليون متر مكعب آب داشت.
ساعي با اشاره به اقدامات ستاد احيا براي كاهش مصرف آب در بخش كشاورزي حوضه آبريز درياچه اروميه، گفت: از سال 2013 تا 2017 حدود 21 هزار و 630 هكتار افزايش و توسعه در بخش كشاورزي استان هاي آذربايجان شرقي، غربي و كردستان را شاهد بوديم كه ادامه اين روند به ضرر احياي درياچه مي شد.
وي ادامه داد: در اين مدت از مجموع هفت ميليارد مكعب آب استان‌هاي حوضه آبريز درياچه اروميه، آب زيادي هدر رفته است كه هيچ ضرورتي نداشت؛ محصولي مثل چغندرقند در آذربايجان غربي و شرقي توليد شود تا مورد مصرف در اصفهان و خراسان رضوي قرار بگيرد و بايد توجه داشت هيچ ماده‌اي جايگزين آب نمي‌ شود.
ساعي تثبيت ريزگردهاي نمكي را از جمله برنامه‌هاي ستاد احياي درياچه اروميه دانست و ادامه داد: در اين راستا منابع طبيعي و سازمان جنگل‌ها و مراتع با كاشت انواع بوته‌ها در سطح وسيع و محافظت و تغذيه از نزولات جوي، وارد عمل شده است.
وي با بيان اينكه 90 درصد مصرف آب حوضه آبريز درياچه اروميه در بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌ گيرد، گفت: بايد اين بخش بيشتر مورد توجه قرار گيرد تا كشاورزي با حداقل آب انجام يابد، زيرا طبق مصوبه ستاد احيا سالانه بايد هشت درصد و در مدت زمان پنج سال، 40 درصد از مصرف آب در همه بخش‌ها كاسته شود.
ساعي ادامه داد: سالانه يك ميليارد و 700 ميليون مترمكعب در صورت كاهش 40 درصدي مصرف آب در حوضه آبريز درياچه، آب ذخيره مي شود، در حالي كه حقابه درياچه اروميه 2 ميليارد و 578 ميليون مترمكعب است.
وي اضافه كرد: قبل از تشكيل ستاد احياي درياچه اروميه 40 تا 45 سانتي متر و در بازه‌ي زماني 20 ساله، هشت متر از ارتفاع درياچه اروميه كاسته شده است كه حال توانسته‌ايم آن را تثبيت كنيم.
ساعي يادآور شد: اصلاح الگوي كشت از سال ها پيش با همكاري سازمان جهاد كشاورزي در بسياري از روستاها و شهرستان ها با برگزاري كلاس‌هاي آموزشي براي كشت زعفران، پسته، درخت سنجد ترويج شده است و همه تلاش مي‌ كنند، اما باز هم همراهي مردم براي ما بسيار مهم است.
وي با تاكيد بر اينكه نبود درياچه اروميه 14 ميليون نفر از مردم ايران را تحت تاثير ريزگردهاي نمكي قرار مي دهد، افزود: درياچه اروميه تهديد بزرگي است و ممكن است فرار سرمايه از استان‌هاي حوضه آبريز درياچه اروميه را سبب شود.
مدير منطقه اي ستاد احياي درياچه اروميه در آذربايجان شرقي درباره انتقال آب درياي خزر به درياچه اروميه نيز اظهار داشت: به دليل اختلاف سطح بيش از 2 هزار متري 2 پهنه آبي و نيز عدم همخواني آب كه موجب برهم زدن اكوسيستم درياچه مي ‌شد، اين طرح قابليت اجرايي ندارد.
ساعي در عين حال انتقال آب از درياچه وان تركيه به درياچه اروميه با انجام مطالعات را امكان پذير دانست.
به گزارش ايرنا، درياچه اروميه به عنوان بزرگترين درياچه شور داخلي جهان از حدود يك دهه قبل به دليل تغييرات اقليمي و مشكلات فيزيكي پيرامون و بستر خود به تدريج مسير نابودي در پيش گرفت.
وسعت كنوني درياچه اروميه حدود يكهزار و 735 كيلومترمربع است كه 46 درصد آن در آذربايجان غربي، 43 درصد در آذربايجان شرقي و 11 درصد نيز در استان كردستان قرار دارد.
اوايل مهر ماه پارسال وسعت درياچه معادل يكهزار و 723 كيلومتر مربع بود.
حجم آب موجود در درياچه نيز هم اكنون يك ميليارد و هفت ميليون مترمكعب است كه پارسال در همين موقع معادل يك ميليارد و پنج ميليون مترمكعب بود.
تراز اكولوژيك آب درياچه اروميه 13 ميليارد و 730 ميليون مترمكعب است كه اين حجم آب در سال هاي گذشته تا بيش از 30 ميليارد مترمكعب نيز مشاهده و ثبت شده است.
تعداد شهرهاي حوضه آبريز درياچه اروميه 25 شهر در سه استان آذربايجان شرقي، غربي و كردستان است كه خشك شدن آن جمعيتي اين شهرها را با آسيب هاي بزرگ بهداشتي، زيست محيطي و سلامتي مواجه مي كند.
3038/518