ارجاع لايحه ماليات بر عايدي سرمايه مسكن به كميسيون عمران

تهران- ايرنا- سخنگوي كميسيون عمران مجلس از ارجاع لايحه ماليات بر عايدي سرمايه مسكن به كميته مسكن در نشست امروز كميسيون خبر داد.

به گزارش ايرنا، صديف بدري در تشريح نشست امروز يكشنبه كميسيون عمران مجلس گفت: نشست امروز با دستور كار بررسي لايحه ماليات بر عايدي سرمايه مسكن برگزار شد و موافقان و مخالفان لايحه نظرات خود را مطرح كردند.
نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: مشكلي كه درباره لايحه ماليات بر عايدي سرمايه مسكن مطرح مي شود اين است كه اعمال ماليات بر عايدي مسكن موجب هجوم نقدينگي به بازارهاي ديگر و تلاطمات در اين بخش ها مي شود، از اين رو بر اين مسئله تأكيد شد كه ماليات بر عايدي سرمايه بايد در تمامي بخش ها و بازارها اعمال شود تا تلاطم صورت نگيرد.
وي اضافه كرد: در شرايط كنوني، كميسيون اقتصادي مجلس لايحه اعمال ماليات بر عايدي سرمايه در تمام بازارها را مورد بررسي قرار مي دهد، از اين رو مقرر شد كه اين لايحه، در كميته مسكن كميسيون عمران بررسي شده و گزارش اين كميته در جلسات بعدي كميسيون رسيدگي شده و كليات لايحه مورد رأي گيري اعضاي كميسيون قرار مي گيرد.
بدري ادامه داد: مقابله با سوداگري و كاهش التهابات بازار مسكن و تنظيم برنامه ريزي در حوزه مسكن از بخش هاي مهم لايحه ماليات بر عايدي سرمايه مسكن است و موافقان معتقد بودند كه اين لايحه مي تواند در كاهش اين مسائل موثر باشد، همچنين مخالفان لايحه اعلام مي كردند كه تصويب اين قانون موجب افزايش ركود و افزايش قيمت در بازار مسكن و فرار سرمايه ها از اين بازار مي شود.
سيام*3061*1535