عرضه شيرخام در خوار و بار فروشي ها ممنوع است

بجنورد -ايرنا- رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي گفت: با وجود غيرقانوني بودن عرضه شير خام در واحدهاي خوار و بار فروشي، اين تخلف در استان انجام مي شود.

علي اكبر دليرصحرايي روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: يكي از بسترهاي بروز تخلف عرضه شير خام در واحدهاي خوار و بار فروشي، تداخل صنفي است و در اين باره سازمان صنعت، معدن و تجارت بايد برخوردهاي لازم را داشته باشد.
وي افزود: هر گونه عرضه شير خام خارج از شبكه بهداشتي، خلاف و غيرقانوني است و خطري براي بهداشت افراد تلقي مي شود.
وي گفت: اقبال مردم خراسان شمالي به استفاده از شير و مواد لبني فله اي بسيار زياد است و به همين سبب بيشتر شيرهاي توليدي دامداران به واحدهاي لبنيات فروشي و يا خوار و بار فروشي ها سوق داده شده و در اين واحدها عرضه مي شود.
دليرصحرايي گفت: براي كنترل مشكلات احتمالي ناشي از مصرف شير و لبنيات فله اي و پاسخ به ذائقه مردم، طرح ساماندهي شير خام در دستور كار قرار گرفت و در اين طرح، عرضه اين مواد لبني جز براي واحدهاي داراي پروانه ممنوع شد.
وي با بيان اينكه 60 درصد از پروانه ها در اين باره در بجنورد صادر شده است افزود: اكنون تنها 16 واحد در بجنورد براي دريافت پروانه هاي لازم اقدام كرده اند.
دليرصحرايي گفت: يكي از اهداف طرح ساماندهي شيرخام، سوق دادن مردم به استفاده از شير پاستوريزه و استرليزه است و مقرر بود تا در طول چند سال پس از آغاز طرح، لبنيات فله اي در استان مصرف نداشته باشد اما تاكنون اين امر محقق نشده است.
وي تاكيد كرد: به مردم توصيه مي شود براي جلوگيري از بروز بيماري ها، به جد از مصرف لبنيات فله اي خودداري كنند.
رئيس اداره نظارت بر بهداشت عمومي و مواد غذايي اداره كل دامپزشكي خراسان شمالي تصريح كرد: هيچ گونه نظارتي براي نحوه تامين، توليد و عرضه مواد لبني در واحدهاي لبنياتي و خوار و بار فروشي كه پروانه مزبور را ندارند، انجام نمي شود و بروز هر گونه تخلف و تقلب در عرضه شير وجود دارد.
سالانه 156 هزار تن شير در خراسان شمالي توليد مي شود.
سرانه مصرف شير در جهان 300 كيلوگرم در سال است كه اين رقم در كشور ايران و در خراسان شمالي 100 تا 110 كيلوگرم است.
7185/ 6042