57ميليارد ريال براي چهار طرح درماني گچساران هزينه شد

گچساران- ايرنا- مدير شبكه بهداشت و درمان گچساران گفت: 57ميليارد و 500 ميليون ريال براي ساخت چهار طرح حوزه سلامت اين شهرستان شامل كلينيك تخصصي،كلينيك دندان پزشكي، خانه بهداشت روستاي بن پير و كوي رادك شهر دوگنبدان هزينه شده است.

سهراب صيدي شنبه شب در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: ساخت كلينيك تخصصي شهر دوگنبدان مهمترين طرح عمراني حوزه بهداشت و درمان گچساران است كه هم اكنون 95درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
وي ابراز داشت: عمليات اجرايي كلينيك تخصصي شهر دوگنبدان در سال ۹۴ آغاز شد و تاكنون 38 ميليارد ريال براي آن هزينه شده است.
صيدي افزود:اين كلينيك با زير بناي يك هزار و ۸۵۹ مترمربع در سه طبقه در حال احداث است.
وي بيان كرد: هفت ميليارد و 100 ميليون ريال براي تكميل و تجهيز طرح كلينيك تخصصي گچساران پيش بيني شده است.
صيدي گفت: ساخت كلينيك دندان پزشكي از ديگر طرح هاي مهم درماني اين شهرستان است كه 30درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
مدير شبكه بهداشت و درمان گچساران اظهار داشت: 15ميليارد ريال براي كلينيك دندان پزشكي اين شهرستان هزينه شده است.
صيدي با بيان اينكه طرح ساخت خانه بهداشت روستاي بن پير به پايان رسيده است ميزان بودجه هزينه شده براي اين طرح را 2 ميليارد ريال برآورد كرد.
وي ابراز داشت: ساخت خانه بهداشت كوي رادك شهر دوگنبدان نيز از ديگر زيرساخت هاي حوزه سلامت اين شهرستان است كه 2 ميليارد و 500 ميليون ريال براي آن هزينه شده و هم اكنون 70درصد پيشرفت فيزيكي دارد.
صيدي همچنين از پيش بيني حدود 13 ميليارد ريال براي تكميل چهار طرح درماني حوزه سلامت گچساران خبر داد.
وي گفت: اين ميزان اعتبار براي مراكز درماني روستايي در ديل و ليشتر،مركز شماره سه بهورزي گچساران هزينه خواهد شد.
شهرستان 124 هزار نفري گچساران در جنوب غربي كهگيلويه و بويراحمد قرار دارد.
8143/1662