رديف ميرزا عبدالله براي تار منتشر شد

تهران- ايرنا - «رديف ميرزا عبدالله براي تار» بر اساس اجراي نورعلي برومند مشتمل بر دستگاه شور و متعلقات با نت نگاري، تجزيه و تحليل حسين مهراني توسط موسسه فرهنگي هنري «ماهور» در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش ايرنا از انجمن موسيقي ايران، كتاب «رديف ميرزا عبدالله براي تار» داراي 2 بخش است كه در بخش اول به نظريات و تئوري مؤلف در زمينه‌هاي مختلفِ مباني و تجزيه‌ و تحليل پرداخته‌ شده است.
بخش دوم شامل نت‌نگاري و تجزيه‌ و تحليل گوشه‌هاي رديف است كه در آن به نگارش دقيق ريتم، علائم سركليد و متغيرها در متن گوشه‌ها، سرعت قطعات ضربي و ديناميك (شدت و ضعف جمله‌ها)، اگوگيك (شامل تند و كند شدن جمله‌ها در متن گوشه‌ها)، تأكيدها (آكسان‌ها)، جمله‌بندي‌ها و دسته‌بندي‌ها و همچنين نگارش دقيق مضراب‌ها و انگشت‌گذاري‌ها، كه معرف استيل نوازنده هستند.
به نوشته حسين مهراني، نگارش دقيق تكنيك‌هاي مضرابي شامل درّاب، شَلال، سينه‌مال، ريزها و غيره از اهداف اين كتاب است.
فراهنگ ** 1418