ورزش لرستان نيازمندحمايت بخش خصوصي است

خرم آباد - ايرنا - مديركل ورزش و جوانان لرستان گفت: ورزش استان نياز به حمايت بخش خصوصي قوي است كه متاسفانه در لرستان وجود ندارد.

به گزارش ايرنا علي ياور عزيزپور روز شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه در سالن جلسات اداره كل ورزش و جوانان استان لرستان اظهار داشت: اگر تمام اعتبار ورزش استان را براي تيم فوتبال خيبر هزينه كنيم هم جوابگو نيست زيرا تفاوت ما با برخي استان ها در استفاده آنها از منابع بخش خصوصي است.
وي افزود: تا امروز چه به تيم خيبر كمك شده بالاي 90درصد اين كمك ها از طرف دستگاه ورزش استان بوده است.
عزيزپور در خصوص محوطه دوميداني زمين شماره يك مجموعه تختي و استفاده عمومي از آن گفت: كفپوش هاي مخصوص تعبيه شده در اين محوطه در اثربارندگي و نور خراب مي شود نه با دوندگي ورزشكار، از طرفي ورزش همگاني هم به اندازه قهرماني مهم است لذا بايد براي اختصاص يك مكان تخصصي و استفاده در حوزه ورزش هاي همگاني تمهيدات خاصي انديشيده شود.
مديركل ورزش و جوانان لرستان با بيان بر اينكه در آينده اي بسيار نزديك شاهد پيشرفت هاي چشمگيري در زمينه ورزش روستايي خواهيم بود افزود: در دوره هاي گذشته طرح هاي ضربتي ورزشي در روستاها شروع شد كه تعداد آنها زياد است ولي امكان اينكه ساخته شوند وجود ندارد زيرا اعتبار آن طرح ها قطع شده است.
عزيزپور در خصوص عملكرد ورزش استان در بازي هاي آسيايي جاكارتا گفت: ما تا سطح قهرماني ملي ورزشكاران را معرفي مي كنيم و مابقي بر عهده فدراسيون ها است لذا پس از اين مرحله ما در موفقيت ورزشكار دخيل نيستيم.
وي كمك هاي مالي به سازمان هاي مردم نهاد و هيات هاي ورزشي را بر اساس نوع و ميزان برنامه هاي ارائه شده از سوي آنها دانست و افزود: امسال بر اساس تفاهم نامه هايي كه با سمن ها و هيات هاي ورزشي بسته شده ديگر پس از اتمام كار به آنها مبلغي داده نمي شود بلكه شرط اين پرداخت ها صرفا ارائه برنامه از سوي آنها خواهد بود.
7264/6060