مرحله سوم سامانه فاضلاب خوي تا پايان امسال افتتاح مي شود

اروميه- ايرنا- مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي گفت: عمليات اجرايي مرحله سوم تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي با 86.6 درصد پيشرفت فيزيكي در حال انجام بوده و تا پايان سال جاري به بهره برداري مي رسد.

به گزارش ايرنا، رسول اكبري روز شنبه در جريان بازديد از تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي افزود: با اجراي اين طرح امكان بهره مندي 75 هزار نفر از شبكه مدرن و استاندارد دفع فاضلاب در اين مرحله و 225 هزار نفر در كل مراحل تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي فراهم مي شود.
وي اضافه كرد: اين پروژه به روش SBR اجرا شده و ظرفيت آن 14 هزار و 500 متر مكعب در شبانه روز است.
وي بيان كرد: فاز اول تصفيه خانه فاضلاب شهر خوي با ظرفيت 14 هزار مترمكعب در شبانه روز در شهريور سال 79 به بهره برداري رسيد و اين تصفيه خانه جزو اولين تصفيه خانه هاي استان به شمار مي رود.
مديرعامل شركت آب و فاضلاب شهري آذربايجان غربي گفت: با توجه به افزايش جمعيت و روند واگذاري انشعاب فاضلاب در سطح شهر خوي و افزايش دبي فاضلاب ورودي، عمليات اجرايي فاز دوم نيز با ظرفيت 14 هزار و 500 متر مكعب از سال 1387 شروع شد و در مرداد ماه سال 1396 مورد بهره برداري قرار گرفت.
به گزارش ايرنا 39 هزار و 854 انشعاب فاضلاب شهري در خوي وجود دارد و طول شبكه فاضلاب در اين شهرستان 317 هزار و 862 متر است.
شهرستان خوي با 385 هزار نفر جمعيت در شمال آذربايجان غربي قرار گرفته و دومين شهر پرجمعيت استان است
7132/2093