يمني ها خواستار خروج نظاميان سعودي از استان المهره شدند

تهران – ايرنا- هزاران يمني ديروز جمعه با برپايي تظاهراتي در استان المهره اين كشور، خواستار خروج متجاوزان سعودي شدند.

به گزارش شبكه خبري 'الجزيره' قطر، تظاهركنندگان ضمن رد هرگونه توافقي كه حاكميت ملي اين كشور را تضعيف كند، بر ضرورت ادامه اعتراضات تا تحقق مطالبات خود تاكيد كردند.
پيشتر هم سرلشكر 'قحطان احمد المجيبي' عضو مجلس شوراي يمن و مدير سابق امنيت استان المهره، از نيروهاي سعودي خواسته بود هرچه سريع تر خاك اين استان را ترك كنند.
وي با تاكيد بر اين كه نمي توان عربستان را به عنوان يك نماينده عاليرتبه و حاكم بر اراده ملت پذيرفت، به دولت مستعفي يمن هشدار داده بود كه از هر توافقي كه حاكميت كشور را تضعيف كند و حتي يك وجب از خاك كشور را در اختيار عربستان قرار دهد به شدت بپرهيزد.
در همين راستا 'علي سالم الحزيري' نماينده سابق استان المهره نيز پيشتر در مصاحبه با شبكه خبري الجزيره تاكيد كرده بود كه ائتلاف امارات و سعودي براي حمايت از قانون پا به خاك يمن نگذاشته بلكه هدفش اشغال و ويراني اين كشور است.
الحزيري با تاكيد بر اين كه اعتراضات تا خروج نيروي هاي سعودي ادامه خواهد داشت ، هشدار داد كه ائتلاف سعودي اعتراضات مردم بي گناه يمن را با اسلحه پاسخ مي دهد.
استان المهره ماه هاست كه شاهد اعتراضات و تظاهرات مردم يمن در مخالفت با حضور نيروهاي سعودي در خاك اين استان و كنترل آن ها بر گذرگاه هاي مرزي است. عربستان مي خواهد از طريق المهره از منطقه مرزي خرخير (Kharkhir) در عربستان به درياي عرب لوله هاي نفتي بكشد و مردم يمن مخالف اين اقدامات تجاوزگرانه هستند.
عربستان و امارات كه به طمع تقسيم يمن همچنان حملات خود را به مناطق مختلف اين كشور ادامه مي دهند، تاكنون نتيجه اي جز ويراني زيرساخت هاي يمن و كشته و زخمي كردن هزاران يمني به دست نياورده اند.
اين تجاوز تمام عيار از فروردين ماه 94 در قالب ائتلاب عربي تحت فرمان عربستان آغاز شد و همچنان ادامه دارد.
خاورم**3224*1049