164مركز مشاوره تخصصي ازدواج در خراسان رضوي نياز است

مشهد- ايرنا- سرپرست معاونت فرهنگي و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي گفت: براساس افق 1404 در اين استان بايد 164 مركز تخصصي مشاوره ازدواج تاسيس و راه اندازي شود.

حسن عزيزي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: با اين وجود هم اكنون تنها هفت مركز مشاوره ازدواج در خراسان رضوي فعالند كه پنج مورد آن در مشهد و دو مركز در نيشابور استقرار دارند. به زودي دو مركز ديگر در مشهد و يكي در سبزوار راه اندازي مي شوند.
وي ادامه داد: امكانات مشاره اي فعلي و مراكز تخصصي موجود با نياز كنوني براي ارتقا نيازها و آگاهيهاي جوانان متناسب نيست چنانكه بر اساس برنامه هاي بالادستي به ازاء هر 10 هزار جوان بايد يك مركز تخصصي ازدواج فعاليت كند.
سرپرست معاونت فرهنگي و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان خراسان رضوي گفت: بر اساس قانون مجوز مراكز تخصصي مشاوره بايد توسط سازمان نظام روانشناسي ومشاوره صادر شود و مسئولان فني اين مراكز بايد داراي مدارك كاشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در همين زمينه باشند.
وي به فعاليت مراكزمتعدد مشاوره ازدواج زير نظر سازمان بهزيستي و نيروي انتظامي نيز در خراسان رضوي اشاره و بيان كرد: به دنبال هم افزايي و مشاركت اين مراكز در حوزه مشاوره هاي ازدواج هستيم اما مراكز مذكور كه عمدتا زير نظر بهزيستي فعاليت دارند تمايلي به فعاليت در حوزه مشاوره پيش از ازدواج ندارند.
عزيزي سازمان بهزيستي را متولي كنترل و پيشگيري از طلاق عنوان و بيان كرد: بر اساس تفاهمنامه بهزيستي و قوه قضاييه برخي مراكز زير نظر بهزيستي به زوجهاي متقاضي طلاق در راستاي فرايند طلاق در قالب پنج نشست مشاوره ارائه مي دهند تا ازوقوع طلاق پيشگيري شود.
وي افزود: با رويكرد سلبي موجود موافق نيستيم و معتقديم بايد فعاليت دولت در زمينه پيشگيري و مشاوره زوجين بر دوره پيش از ازدواج متمركز شود و مراكز موجود نيز درراستاي هم افزايي بيشتر در اين خصوص فعاليت كنند.
او همچنين گفت: ميزان مبلغ حق مشاوره مراكز تخصصي ازدواج بين 500 هزار تا 600 هزار ريال براي هر جلسه است اما اين مبلغ در مراكز زير نظر بهزيستي بين 300 هزار تا 500 هزار ريال مي باشد. هر جلسه مشاوره براي زوجين بين 30 تا 45 دقيقه زمان مي برد.
يك ميليون و 600 هزار نفر از جمعيت شش ميليون و 400 هزار نفري خراسان رضوي را جوانان 15 تا 29 ساله تشكيل مي دهند. بر اين اساس خراسان رضوي پس از تهران داراي بيشترين جمعيت جوان در سطح كشور است.
3221/1858