سركيسيان دستور برگزاري انتخابات زودهنگام در ارمنستان را داد

مسكو - ايرنا - رئيس جمهوري ارمنستان پس از آنكه مطابق قانون اين كشور مجلس منحل شد، دستور داد تا 18 آذر (9 ماه دسامبر) انتخابات پارلماني زودهنگام برگزار شود.

به گزارش روز جمعه ايرنا، در دستور «آرمن سركيسيان» چنين گفته شده است: با توجه به انحلال مجلس و لزوم برگزاري انتخابات پارلماني جديد، دستور برگزاري انتخابات در تاريخ 9 دسامبر صادر مي شود.
گفتني است، پارلمان ارمنستان ديروز پنجشنبه براي دومين بار در يك هفته اخير به «نيكول پاشينيان» كفيل مقام نخست وزيري اين كشور براي كسب اين جايگاه راي اعتماد نداد تا براساس قانون اعتبار خود را از دست داده باشد.
«آرا بابلويان» رئيس پارلمان ارمنستان روز پنجشنبه درباره نتايج راي گيري گفت كه 13 نفر از نمايندگان راي ممتنع داده و هيچ يك از نمايندگان راي مخالف يا موافق به پاشينيان ندادند.
گفتني است، پارلمان ارمنستان سوم آبان نيز در نشست ويژه خود نامزدي «نيكول پاشينيان» كفيل مقام نخست وزيري براي انتخاب به اين مقام را رد كرد.
نيكول پاشينيان دو هفته پيش از مقام خود استعفا كرد تا از اين طريق زمينه طرح انحلال پارلمان ارمنستان را استارت بزند و پس از انحلال پارلمان بتواند انتخابات جديد برگزار و نمايندگان جديدي وارد مجلس كند كه همسو با او باشند.
پاشينيان پيشتر گفته بود كه تركيب فعلي پارلمان ارمنستان بازتاب حقيقت سياسي اين كشور نيست و وابستگان حزب سرژ سركيسيان نخست وزير سابق همچنان بيشتر كرسي ها را در اختيار دارند.
پارلمان ارمنستان چند ماه پيش براي جلوگيري از نخست وزيري پاشينيان تلاش فراواني كرد اما در دور دوم راي گيري براي جلوگيري از انحلال مجبور شد به او راي اعتماد بدهد چرا كه طبق قانون اين كشور اگر پارلمان نتواند دوبار پياپي در خصوص گزينه پست نخست وزيري تصميم گيري كند از اعتبار مي افتد.
پاشينيان كه با شعار مبارزه با فساد و حمايت مردم معترض در خيابان هاي اين كشور به قدرت رسيده است، پس از نخست وزيري شمار زيادي از اعضاي كابينه دولت، استانداران و مقام هاي ارشد دولتي را با هدف مبارزه با فساد مالي در سطوح مختلف حكومتي بركنار يا به دادگاه معرفي كرده است.
اروپام*391*1346