سازمان ملل با 189 رای خواستار لغو تحریم آمریكا علیه كوبا شد

نیویورك- ایرنا- 189 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز پنج شنبه به قطعنامه ای رای دادند كه خواستار پایان دادن به تحریم های تجاری، اقتصادی و مالی آمریكا علیه كوبا شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روز چهارشنبه بحث بر روی پیش نویس قطعنامه ای را آغاز كرد كه به موجب آن تحریم های یكجانبه آمریكا علیه كوبا باید لغو شود.
نمایندگان كشورهای مختلف در این روز و همچنین در ادامه این نشست كه روز پنج شنبه برگزار شد، بر ضرورت لغو این تحریم ها كه باعث فشار اقتصادی بر مردم كوبا شده است، تاكید كردند.
در این بین، آ سه آن، جنبش عدم تعهد، گروه 77 و اتحادیه اروپا بر ضرورت برقراری ارتباطات تجاری و مالی با كوبا تاكید كردند و خواستار رای دادن به این قطعنامه شدند.
نماینده جمهوری اسلامی ایران هم در موافقت با این پیش نویس سخن گفت و افزود: لجاجت و اعتیاد دولت آمریكا در اعمال یكجانبه تحریم ها به خصوص در دولت جدید كه سیاست های نخ نما شده دوران جنگ سرد را دنبال می كند، خسارات فراوانی را به بخش های اقتصادی كوبا وارد كرده و باعث ایجاد مشكلات ناگوار برای مردم كوبا در بهره مندی از حقوق بشر شده است.
اما نیكی هیلی نماینده مستعفی آمریكا در سازمان ملل متحد تلاش كرد تا در مسیر این رای گیری اختلال ایجاد كند. او هشت اصلاحیه برای این پیش نویس مطرح كرد و تمام توان خود را از روز گذشته به كار گرفت تا مساله تحریم های كوبا را به موضوعات حقوق بشری مرتبط كند تا شاید در این مسیر بتواند نظر متحدان خود را به دست آورد.
پس از اظهارات وی، نماینده اتحادیه اروپا در اظهار نظری متفاوت از لزوم برطرف شدن تحریم های كوبا سخن راند و محل رسیدگی به مساله حقوق بشری را به شورای حقوق بشر كه آمریكا در آن فعلا حضور ندارد، احاله داد.
وی تاكید كرد كه تحریم ها به مردم و اقتصاد كوبا آسیب رسانده است. اروپا می خواهد تحریم ها پایان یابد و درهای كوبا برای تجارت و همكاری های اقتصادی و همچنین سیاسی باز شود.
كانادا هم كه در موضوعات حقوق بشری معمولا همراه آمریكا بوده است، نظر مخالفی با نماینده آمریكا ارائه داد و از ضرورت پایان یافتن تحریم های یكجانبه آمریكا علیه كوبا صحبت كرد.
پس از این اظهار نظرها كه البته آمریكایی هم به خوبی انزوای خود را یافته بودند، هیلی كوشید تا فرایند رای گیری را به انحراف بكشاند و بگوید برای تصویب اصلاحیه های ارائه شده از سوی آمریكا نیازی به رای اكثریت نیست.
مجمع عمومی سازمان ملل 193 عضو دارد كه حد نصاب لازم باید 99 رای باشد اما آمریكا می خواست كه اكثریت نسبی برای رای گیری ها كافی باشد.
این مساله به رای گذاشته شد، اعضای مجمع عمومی با 126 رای موافق، 9 مخالف و 52 ممتنع بر ضرورت رای حد نصاب تاكید كردند.
پس از آن، هشت پیش نویس اصلاحی آمریكا به رای گذاشته شد كه در تمام آنها، تنها آمریكا، رژیم صهیونیستی و اوكراین رای موافق دادند و مابقی كشورها مخالف یا ممتنع بودند و هیچ یك از این اصلاحیه ها نتوانست حتی اكثریت نسبی را هم به دست آورد.
در هفت پیش نویس از این هشت اصلاحیه 3 رای موافق، 114 رای مخالف و 66 رای ممتنع دیده می شد و تنها در یك مورد، جزیره مارشال هم به جمع موافقان پیوست.
با این شكست كه انزوای كامل آمریكا و رژیم صهیونیستی به خوبی نمایان شده بود، رای گیری درباره پیش نویس قطعنامه ضرورت پایان دادن به تحریم های تجاری، اقتصادی و مالی آمریكا علیه كوبا رای گیری شد.
حاضران در این مجمع با 189 رای موافق، 2 رای مخالف بدون هیچ رای ممتنعی به این قطعنامه رای دادند كه موجب شادمانی یكپارچه حاضران فراهم شد.
هفتاد و سومین مجمع عمومی سازمان ملل متحد كه با استهزای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریكا شروع شد، بر چند جانبه گرایی در تعاملات بین المللی تاكید دارد و این چندمین باری است كه یكجانبه گرایی آمریكا محكوم می شود.
اروپام*1429