ناوگروه 56 نیروی دریایی راهبردی ارتش در بندرعباس پهلو گرفت

بندرعباس - ایرنا - ناوگروه 56 نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در منطقه یكم امامت نداجا در بندرعباس پهلو گرفت و مورد استقبال فرماندهان این منطقه قرار گرفت.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی منطقه یكم نیروی دریایی ارتش، فرمانده قرارگاه مقدم نیروی دریایی ارتش ناوگان جنوب در مراسم استقبال از این ناوگروه اظهار داشت: این ناوگروه اطلاعاتی عملیاتی نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی متشكل از ناوشكن نقدی و ناو لجستیك بوشهراست كه پس از گذشت 65 روز و طی 8 هزار و 872 هزار مایل دریایی به كشور بازگشت.
امیر دریادار دوم افشین تاشك افزود: حضور مستمر ناوگروه های نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران به منظور اجرایی كردن دستورهای فرماندهی كل قوا، حفظ و حراست از منافع جمهوری اسلامی ایران در آب های دور دست، به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و خنثی سازی پروژه ایران حراسی و تامین امنیت خطوط دریانوردی و مواصلاتی جمهوری اسلامی ایران است.
وی ادامه داد: در واقع حضور ناوگروه های نیروی دریایی راهبردی ارتش در آب های آزاد 'ما می توانیم را به ما توانستیم' تبدیل كرد كه این موفقیت نتیجه ایثار و از خود گذشتگی كاركنان این نیرو و خانواده‌ هایشان است.
3219 /6048