اربعين حسيني  تجلي گاه همدلي - فاطمه مهرابي*

خرم آباد- ايرنا- اربعين ظرفيت بي بديل و حدت ، انسجام و تجلي گاه همدلي و تمرين مهرباني است و مردم مسلمان و فهيم ايران با تكيه بر اعتقادات در سخت ترين شرايط پشتيبان و حامي نظام جمهوري اسلامي ايران و لايق بهترين ها هستند.

امروز مردم نجيب و شريف ايران اسلامي در دشوارترين وضعيت اقتصادي محكم تر از هميشه پاي ارزش هاي نظام و انقلاب هستند و فهم و درك درست آنها از شرايط با استفاده از بصيرت و دشمن شناسي نشات گرفته از اعتقادات و عشق به ائمه (ع) است.
تقويت همبستگي و اتحاد و انسجام يكي از مهمترين راه كارهاي خنثي سازي فتنه هاي دشمنان و موثرترين دژ براي جلوگيري از وقوع جنگ است.
امروز استكبار و دشمنان قسم خورده و خشونت طلب ايران اسلامي منتظر يك جرقه هستند تا اهداف شوم خود را در اين سرزمين پياده كنند ، از اين رو هر زمان ياس و نااميدي را در مردم مشاهده نمايند به فكر پياده كردن نقشه هاي فيزيكي افتاده و بارقه هاي آتش افروزي آنان در ذهن كريه شان تقويت مي شود.
به طور حتم تقويت نظام يكپارچه ومقتدر و همبستگي دولت و ملت دشمنان را از اين اقدامات شوم باز مي دارد نه اينكه بي تفاوت بمانند، بلكه به توطئه هاي ديگري سواي بمب هاي خوشه اي و ميكروبي روي مي آورند و سعي در اختلاف افكني را افزايش مي دهند.
آنچه به انسجام و همبستگي در بين مردم ايران ارتقاء مي بخشد حضور شكوهمندانه همراه با يك دلي در صحنه هاي مختلف انقلابي است كه كليد واژه آن حضور در راهپيمايي ها و مناسبت هاي ديني ،مذهبي،اعتقادي و انقلابي است كه سرنوشت ساز بوده و به باورهاي ديني و مشروعيت نظام ولايي مهر تاييد مي زند.
تنها اين همبستگي و انسجام مي تواند سياه نمايي ها و سمپاشي هاي دشمنان خبيث را خنثي سازد ونگذارد خللي در اراده پولادين و باورهاي قلبي اين مردم صبور ايجاد كند.
امروز با وجود همه ي چالش هاي پيش رو مردم فهيم و معتقد ايران اسلامي با حضور مقتدرانه خود در صحنه هاي مختلف مانند راهپيمايي هاي آييني و انقلابي و حضور گسترده پاي صندوق هاي راي و همواره اميد روز افزون به آينده را زير سايه ي الطاف خداوندي به رخ جهانيان مي كشند.
مردم نجيب و عزتمند ايران اسلامي همچنان به آينده كشور اميدوار هستند و پايبندي آنان روز به روز به نظام و انقلاب بيشتر مي شود اما خواست آنان اصلاح يكسري از اموري است كه شايد بر اثر برخي غفلت ها و بي توجهي ها ايجاد شده است.
مردم شريف ايران خواستار مبارزه با بي عدالتي و فساد حل مشكلات اقتصادي ،كاهش فاصله طبقاتي ،مهار تورم ، رعايت حقوق شهروندي دوري از تصميمات هيجاني و ايجاد ثبات و آرامش در جامعه هستند.
مهم تر از هر چيزي حضور مردم در صحنه هاي باشكوه ديني و انقلابي است و آنان پيش از آنكه طرفدار جناح خاصي باشند تمام هم وغمشان حفظ نظام جمهوري اسلامي و پايداري آن است و مدنظر بخش عمده اي از مردم به ويژه طبقات ضعيف جامعه روي كار آمدن افرادي است كه بتواند خواسته هاي آنان را بر آورده سازد ،از رانت خواري جلوگيري كند و به معيشت مردم بهبود بخشد.
از طرفي امروز كه دشمنان قسم خورده و آنان كه هر لحظه در پي طرح نقشه هاي گيرا تر براي براندازي نظام مقدس هستند با بكارگيري تروريست ها و دست نشانده هاي خود در مرزهاي غربي و شرقي مترصد نشانه اي از تضعيف نظام و سستي عقايد مردم هستند تا با سو استفاده از شرايط سايه ي شوم جنگ را به داخل كشور بكشانند.
مردم ايران به خوبي اين موقعيت هاي خاص را در منطقه درك كرده اند و دست دشمنان براي آنان رو شده است.
از طرفي ديگر حكومت هاي تحت سلطه و دست نشانده در مرز هاي جنوبي كشور به پيروي از استعمار گران بين المللي با رصد كردن تحولات داخلي ايران منتظر جرقه هستند تا با كمرنگ شدن انسجام دولت، مردم و نظام اهداف خود را عملي سازند.
بنابراين قدرت و پايداري جمهوري اسلامي ايران به وحدت و انسجام متكي و بر حمايت عموم مردم استوار است همچنان كه هرحكومتي از حمايت پايگاه هاي مردمي برخوردار نباشد روبه زوال مي رود.
راهپيمايي باشكوه و ميليوني اربعين حسيني(ع)يكي از نشانه هاي حضور مردم و برپايه اعتقادات و همان نيرويي بود كه وحدت را محكم تر كرد و انسجام و اقتدار شيعه و ايرانيان را به رخ جهان كشاند.
بدون شك اين حضور دلگرمي و نيروي خدمتگزاران به نظام و كشور را نيز بيشتر كرد پس مي طلبد مسوولان كمر همت ببندند و يا علي را از سر آغاز كنند.
*خبرنگار ايرنا
7272/6060