بهزيستي آماده واگذاري تعيين معافيت سربازي معلولان به ناجا است

تهران- ايرنا- معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور گفت: گاهي تصميم هاي بهزيستي براي معافيت افراد داراي معلوليت از سربازي در كميسيون وظيفه نيروي انتظامي نقض مي شود؛ بنابراين اين سازمان آمادگي دارد از صفر تا صد كار تشخيص معافيت سربازي براي معلولان را به اين نهاد واگذار كند.

حسين نحوي نژاد روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: گاهي معافيت ها فقط مشمول فرد داراي معلوليت نمي شود بلكه براي برادر يا پسر فرد معلول براي مراقبت از او هم هست اما نظام وظيفه در اين موارد نظر خود را اعلام مي كند و ممكن است تصميم ديگري در كميسيون وظيفه نيروي انتظامي گرفته شود.
وي ادامه داد: گاهي اين كميسيون تصميم هاي بهزيستي را يك طرفه به هم مي زند؛ بنابراين بهتر است اين كميسيون تمام اقدام هاي را خود انجام دهد و از كارشناسان بهزيستي براي اعلام نظر در كميسيون هاي خود دعوت كند تا روند اخذ معافيت براي افراد داراي معلوليت طولاني نشود.
نحوي نژاد اضافه كرد: اكنون تصميم نهايي براي معافيت سربازان داراي معلوليت بر عهده نيروي انتظامي است و نظر بهزيستي، فصل الخطاب نيست در حالي كه در كميسيون هاي تجديدنظر بهزيستي، نمايندگان ناجا هم حضور دارند اما ممكن است آن تصميم را به علت قوانين خاص خود نپذيرند.
معاون امور توانبخشي سازمان بهزيستي كشور تاكيد كرد: براي راحتي كار افراد داراي معلوليت بهتر است كميسيون هاي تعيين معافيت از ابتدا در نيروي انتظامي تشكيل شود تا معلولان سرگردان نشود. گاهي اين كميسيون ها ابتدا در بهزيستي استان ها تشكيل مي شود و اگر به نتيجه نرسيدند و شكايت كردند، به كميسيون بهزيستي مركزي در تهران و سپس به كميسيون وظيفه نظام نيروي انتظامي مي رود.
نحوي نژاد تصريح كرد: مديران بهزيستي استان تهران پيشنهاد دادند كه تشكيل كميسيون ها در بهزيستي براي تعيين معافيت سربازي معلولان متوقف شود اما چون با نيروي انتظامي تفاهم نامه داشتيم، اين كار را متوقف نكرديم زيرا ممكن بود معلولان به نيروي انتظامي مراجعه كنند و آنها پاسخگو نباشند.
وي اظهار داشت: مذاكرات و مكاتبات با نمايندگان نيروي انتظامي براي واگذاري تعيين معافيت سربازي افراد داراي معلوليت به آنها انجام شده اما هنوز به نتيجه نرسيده و اين مذاكرات در جريان است تا راه را براي معلولان كوتاه كنيم.
اجتمام**9185*1834