تسهيلات بهسازي مسكن روستايي به 250 ميليون ريال افزايش يافت

زنجان - ايرنا - مديركل بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان زنجان گفت: بر اساس مصوبه هيأت وزيران تسهيلات اعطايي براي بهسازي و نوسازي مسكن روستايي از 200 ميليون ريال به 250 ريال افزايش يافت.

سجاد صنعتي منفرد روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با بيان اينكه سهميه ابلاغي براي استان زنجان در سال جاري بهسازي يك هزار و 250 مسكن روستايي است، افزود: تا كنون 393 قرارداد با متقاضيان در بانك هاي عامل منعقد شده است.
وي ادامه داد: تا پايان سال گذشته 51 درصد مسكن هاي روستايي اين استان مقاوم سازي شدند كه اين ميزان 46 هزار و 836 واحد مسكوني را شامل مي شود.
صنعتي منفرد به لزوم همكاري بانك هاي عامل در اعطاي تسهيلات نوسازي مسكن به متقاضيان روستايي اشاره كرد و اظهار داشت: بر اساس تصويب نامه هيات وزيران، بانك ها مكلف هستند در پرداخت تسهيلات نوسازي و بهسازي مسكن روستايي با اخذ ضمانت سفته زنجيره اي از متقاضيان عمل كنند تا روستاييان در تامين ضمانت هاي بانكي با مشكل مواجه نشوند.
به گزارش ايرنا بر اساس نتايج سرشماري سال 95 تعداد كل واحدهاي مسكوني در روستاهاي استان زنجان 91 هزار و 264 واحد برآورد شده است.
به گفته مديركل بنياد مسكن استان زنجان تاكنون براي بيش از 62 هزار واحد مسكوني روستايي اين استان در كار مشتركي ميان بنياد مسكن انقلاب اسلامي و سازمان ثبت اسناد، اسناد مالكيت املاك روستايي صادر شده است
3088/6085