540 دستگاه دیالیز ایرانی جایگزین دستگاه های فرسوده می شود

تهران- ایرنا- رئیس مركز مدیریت پیوند و امور بیماری های خاص وزارت بهداشت گفت: 540 دستگاه دیالیز ایرانی امسال خریداری و در مراكز درمانی جایگزین دستگاه های فرسوده می شود كه نیمی از آن هزار و 80 دستگاه دیالیزی است كه با دستور وزیر بهداشت امسال نوسازی می شود.

مهدی شادنوش روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سلامت ایرنا درباره افزایش تخت دیالیز در كشور، افزود: تعدادی از دستگاه های دیالیز موجود در كشور فرسوده است و نیاز به جایگزینی این دستگاه ها داریم. قرار است سالانه هزار دستگاه دیالیز جایگزین شود تا به شرایط مطلوب از نظر ساعت كار دستگاه های دیالیز برسیم.
وی گفت: البته در جاهایی كه كمبود دستگاه دیالیز وجود دارد تخت دیالیز اضافه می شود. در این زمینه شاخص هایی مثل نسبت بیمار به تخت، تعداد شیفت كاری، ساعات كار دستگاه های دیالیز و غیره را در نظر گرفتیم و هر جا نیاز باشد دستگاه دیالیز جایگزین شده یا اضافه می شود.
وی افزود: در حال حاضر 6 هزار دستگاه دیالیز در كشور كار می كنند كه از این تعداد حدود هزار دستگاه را باید به صورت اورژانسی جایگزین كنیم. البته مدت طولانی است كه دستگاه های دیالیز در كشور جایگزین نشد اند.
شادنوش درباره وضعیت تخت های دیالیز گفت: حدود 20 درصد تخت های دیالیز كشور توسط بخش خصوصی و خیریه ها اداره می شوند و حدود 80 درصد در اختیار بخش دولتی است كه باید تقویت شود. حدود 31 هزار بیمار دیالیز و حدود 15 هزار عملیات دیالیز در روز انجام می شود. یعنی هر بیمار 2 تا 3 روز در هفته و هر بار 4 ساعت باید خدمات دریافت كند.
رئیس مركز مدیریت پیوند و امور بیماری ها وزارت بهداشت با اشاره به دستگاه های دیالیز ساخت ایران، اظهار داشت: به همت شركت های دانش بنیان كه در این زمینه فعالیت كردند، دستگاه دیالیزی ساخته شد و طی 2 سال گذشته در مراكز تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت و تاییدیه ها و گواهینامه های لازم داخلی را دریافت كرده و مورد تایید جامعه علمی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر 85 دستگاه دیالیز ساخت ایران در كشور خدمات ارائه می كنند كه هم پزشكان و پرستاران و هم بیماران اظهار رضایت كردند.

*مشكلات بیماران دیالیزی
شادنوش درباره عمده ترین مشكلات بیماران دیالیزی نیز گفت: بخشی از این مشكلات به موارد و مسائل مربوط به دستگاه های دیالیز و زیاد بودن شیفت های كاری بخش های دیالیز بر می گردد كه منجر به ایجاد فشار مضاعف بر پرستاران و پرسنل خواهد شد. در این شرایط بیماران مجبور هستند در شیفت های شب و غیره برای دریافت خدمات مراجعه كنند.
وی درباره كمبودها در حوزه دیالیز بیان كرد: با توجه به تمهیداتی كه در این راستا اندیشیده شده در زمینه دیالیز و ملزومات مصرفی كمبودی نخواهیم داشت.
اجتمام*9482 * 3063