ساخت 16 كيلومتر راه روستايي در شيروان آغاز شد

شيروان- ايرنا- رييس اداره راه و شهرسازي شيروان گفت: عمليات ساخت 16 كيلومتر از راه هاي روستايي اين شهرستان خراسان شمالي بتازگي آغاز شده است.

محمود رضازاده روز يكشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: هم اكنون احداث عمليات راه روستاي ياسرآباد به طول 10 كيلومتر و فيروزه و برزلي هر كدام به طول 3 كيلومتر در دست اجرا است.
وي مجموع كل اعتبار در نظر گرفته شده براي پايان اين طرح ها را 100 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: پايان طرح هاي ياد شده بستگي به تخصيص اعتبارات دارد و نمي توان زمان مشخصي را براي آن در نظر گرفت.
رضازاده با بيان اينكه هم اكنون مجموع كل راه هاي روستايي اين شهرستان 650 كيلومتر است افزود: از اين ميزان 480 كيلومتر آن آسفالت شده است كه 78 درصد راه هاي روستايي اين شهرستان از آسفالت برخوردارند.
رييس اداره راه و شهرسازي شيروان با اشاره به افزايش آسفالت راه هاي روستايي اين شهرستان در دولت تدبير و اميد گفت: امسال 75 ميليارد ريال اعتبار براي راه روستايي اين شهرستان در نظر گرفته شده است.
شهرستان شيروان با 157 هزار نفر جمعيت به عنوان دومين شهرستان پرجمعيت خراسان شمالي در 60 كيلومتري شرق بجنورد قرار دارد كه 68 هزار نفر در قالب 18 هزار خانوار در 157روستاي شيروان سكونت دارند.
7186/ 6042