685 سند برای شفاف سازی دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر شد

تهران - ایرنا - درراستای شفاف سازی و پیروی از قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پنج دستگاه اجرایی كشور بیش از 685 سند خود شامل پاسخگویی به سوالات مردم، اصل سند، ارائه آمار و ارقام و عملكردها را برای اطلاع رسانی افكار عمومی منتشر كردند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی از اعلام روز شنبه دبیرخانه كمیسیون قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، پنج دستگاه كه اسناد خود را منتشر كرده اند، شامل سازمان تامین اجتماعی با ٣٣١ سند، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ٥٣ سند ، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با ٤١ سند، وزارت راه و شهرسازی با ٤٠ سند
و شهرداری تهران با ٢٥ سند هستند.
این اسناد منتشره به همراه دیگر اطلاعات مورد نیاز مخاطبان در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قابل مشاهده است.
براساس این گزارس درحال حاضر ٤٨٠دستگاه به سامانه متصل هستند.
به گزارش ایرنا، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یك قانون ملی و میهنی است كه توسط مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت تصویب و توسط دولت به دستگاه های مختلف ابلاغ شده است آنچه در این میان حائز اهمیت است اینكه همگان با احترام به این قانون ملی در گام اول برادری خود را با پیوستن به آن ثابت كرده و درمراحل بعدی نیزبا پاسخگویی و به روزرسانی هر دستگاه درفرهنگ سازی و نهادینه كردن این قانون در جامعه گوی سبقت را از دیگری گرفته و پیشقدم شوند.
مردم می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی foia.iran.gov.ir درخواست های خود را نسبت به 480دستگاه پیوسته به سامانه ثبت كنند.
فراهنگ ** 1355 ** 1418