هيرمندي ها چشم انتظار پزشك متخصص

زاهدان - ايرنا - روزنامه محلي سيستان و بلوچستان روز شنبه/5 آبان 97 مطلبي با عنوان «هيرمندي هاچشم انتظار پزشك متخصص» منتشر كرده است.

در اين مطلب آمده است: عمليات اجرايي بيمارستان هيرمند در سال 88 آغاز شد و اين پروژه بعد از سال ها چشم انتظاري در خرداد ماه 94 به بهره برداري رسيد اما معضل كمبود پزشك به ويژه پزشكان متخصص در اين شهرستان رفع نشد و مردم را با مشكلاتي روبه رو كرده است. خيلي ها با وجود اين بيمارستان به ناچار با صرف هزينه هاي زياد مجبور به پيمودن فاصله 100 كيلومتري اين شهر تا زابل هستند كه مشكلات و خطرهايي را برايشان در پي دارد. يكي از شهروندان به خبرنگار ما مي گويد: هر چند مدت، شاهد نبود پزشك متخصص در بيمارستان شهداي هيرمند هستيم و مردم مجبور هستند براي درمان، كيلومترها راه را تا زابل طي كنند، در اين بيمارستان فقط يك پزشك عمومي مردم را ويزيت مي كند. «پيري» ادامه مي دهد: با توجه به وجود مرز مشترك با افغانستان مي‌توان از ظرفيت اين بيمارستان براي خدمات بشر دوستانه و توريسم درماني استفاده كرد، در حالي كه نه تنها اهالي شهر از خدمات اين بيمارستان بهره اي نمي برند، بلكه بيماران افغانستاني هم بلاتكليف مانده اند و نمي توان توريست درماني را در اين بيمارستان عملي كرد.
كمبود پزشك متخصص
يكي از اهالي روستاهاي اطراف هيرمند هم مي گويد: برخي از متخصصان از تهران به نام هيرمند ماموريت و كد دريافت مي كنند تا با ورود به اين شهرستان به مداواي بيماران بپردازند اما به جاي بيمارستان شهدا در بيمارستان ها و مراكز درماني زابل مشغول به كار مي شوند. «پودينه» اضافه مي كند: چهار، پنج ماه است كه اين بيمارستان، پزشك متخصص ندارد و برخي پزشكان هم به دليل مرزي بودن شهرستان علاقه اي به حضور در اين بيمارستان ندارند و فشاري هم از سوي دانشگاه علوم پزشكي به آن ها وارد نمي شود. وي ادامه مي دهد: بخش سونوگرافي بيمارستان مسئول ندارد و بخش اطفال هم به دليل كمبود پزشك متخصص فعاليت چنداني ندارد. «ساراني» شهروندي است كه با گلايه از اين كه در بخش اورژانس فقط يك پزشك عمومي كار مي كند و كادر درماني گاه آن طور كه بايد رسيدگي لازم را به بيمار ندارند، يكي ديگر از مشكلات را ساعت كار درمانگاه شبانه روزي شهيد مدرس مي داند كه فقط تا ساعت 22 فعال است و بعد آن مريض معاينه نمي شود. يكي از ساكنان قرقري هم مي گويد: از نظر پزشك قلب و عروق، كودكان، داخلي و عفوني و چشم پزشك و زنان و زايمان در اين شهرستان با كمبود شديد روبه رو هستيم. «اربابي» ادامه مي دهد: يكي از مشكلات روستاييان در هنگام مراجعه به كلينيك درماني و بيمارستان سيد الشهدا(ع) هيرمند اين است كه فقط به يكي از برگه هاي دفترچه درمان روستايي مهر اعتبار زده مي شود و حتي براي آن صبح ها 500 و عصر ها سه هزارو 200 تومان به عنوان حق ويزيت دريافت و در جواب اعتراض ها، به بخشنامه صادر شده از سوي دانشگاه علوم پزشكي زابل و اداره كل بيمه سلامت استناد مي شود.
كوتاه بودن دوره طرح پزشكان
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي زابل درباره موارد مطرح شده مي گويد: شهروندان هيرمند در صورت رسيدگي نشدن توسط پزشك و كادر درماني اورژانس مي توانند شكايت خود را به صورت موردي مطرح كنند تا به آن رسيدگي شود. دكتر« احمدي» مي افزايد: يكي از دلايل كمبود پزشك متخصص، كوتاه بودن دوره طرح آن هاست كه با پايان آن ديگر نمي توان به اجبار پزشك را نگه داشت و بايد مجدد از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي درخواست نيروي جديد داد تا از طريق وزارتخانه، كمبودها برطرف شود كه اين مستلزم زمان است. وي ادامه مي دهد: شايعات زيادي مبني بر تعطيل شدن اين بيمارستان به دليل كمبود پزشك شنيده مي شود كه به هيچ وجه صحت ندارد و مشكلات كمبود پزشك متخصص به زودي رفع مي شود. وي اضافه مي كند: برنامه هاي زيادي از جمله استفاده از سهميه ويژه مناطق محروم در قالب عدالت آموزشي دنبال مي شود كه در سال هاي آينده با تربيت پزشك متخصص بومي، ديگر چنين مشكلاتي را در منطقه نخواهيم داشت.
كمبود پزشك متخصص در 3 بخش
رئيس شبكه بهداشت و درمان هيرمند هم كمبود پزشك متخصص را فقط در بخش هاي داخلي، جراح عمومي و چشم پزشكي مي داند و مي گويد: در بخش هاي ديگر پزشك متخصص فعاليت دارد. دكتر «مهران عبادتي» مي افزايد: با وجود اين كه مدت خدمت پزشك اطفال هم به اتمام رسيده است اما به صورت مستمر و چرخشي از سوي دانشگاه علوم پزشكي زابل، پزشك اطفال به بيمارستان سيد الشهدا(ع) هيرمند اعزام مي شود. همچنين بخش اورژانس شبانه روزي فعال است و پزشك و پرستاران اين بخش مشغول خدمت هستند و در صورت كوتاهي از سوي آن ها، شهروندان مي توانند موارد را اعلام كنند تا رسيدگي و با افراد خاطي برخورد شود. وي ادامه مي دهد: درمانگاه شهيد مدرس در طول شبانه روز براي خدمات دهي به بيماران فعال است، اما پزشكاني كه در اين درمانگاه ويزيت مي كنند پزشكان بيمه روستايي هستند و مانند پزشكان اورژانس و بيمارستان ها شيفتي كار نمي كنند، به همين دليل تا ساعت 22 مشغول ويزيت هستند و بعد از آن بيماران مي توانند به بيمارستان و اورژانس براي درمان خود مراجعه كنند. وي اضافه مي كند: برخي روستاييان از مهر اعتبار نخوردن بيش از يك برگ نسخه دفترچه درمان خود گلايه دارند، در حالي كه بر اساس بخشنامه ها، پزشك وظيفه دارد مريض را ويزيت و در همان مرحله نخست درمان كند اما در صورت نياز به اجراي سطح دو و درمان تخصصي، برگه دفترچه درمان، مهر اعتبار زده و اسم پزشك متخصص هم ذكر مي شود و كد ارجاع مي خورد كه همان يك برگ ممهور براي ادامه درمان افراد كافي است. وي اظهار مي كند: پس از ويزيت پزشك، در صورتي كه نياز به آزمايشگاه يا عكس برداري باشد، در برگ ديگر توسط پزشك متخصص مهر زده و بالاي برگه كلمه ارجاع ثانويه به ارجاع اوليه پزشكي نوشته مي شود كه متاسفانه از سوي برخي پزشكان متخصص رعايت نمي شود. وي تصريح مي كند: براي مهر كردن دفترچه درمان روستاييان و بر اساس دستور العمل بيمه استان بايد 30درصد هزينه دريافت شود و به همين دليل مبلغ مورد نظر از آن ها دريافت مي شود.
8006**3213