مصر ازكشف آثار باستانی جدید مربوط به رامسس دوم خبرداد

تهران- ایرنا- مقام های مصری روز پنجشنبه از كشف آثار باستانی جدیدی مربوط به «رامسس دوم» در منطقه عرب الحصن شهر المطریه در شرق قاهره خبر دادند.

به گزارش ایرنا، در بیانیه ای كه در صفحه رسمی وزارت آثار باستانی مصر در فیسبوك قرار گرفت، آمده است: تیم كاوش باستان‌شناسی دانشگاه عین شمس و فعال در منطقه عرب الحصن شهر المطریه در شرق قاهره، محل مخصوص برگزاری جشن ها در عصر رامسس دوم را كشف كردند كه در داخل این منطقه واقع شده است. وزارت آثار باستانی مصر افزود كه كاوش های باستان شناسی این فصل پایان پذیرفت و علاوه بر كشف محل برگزاری جشن ها و مراسم رامسس، مجموعه ای از درگاه های متنهی شده به این مكان نیز به دست آمد تا صورت كاملی از این محل مشخص شود. «ممدوح الدماطی» رئیس تیم كاوش باستانی در این باره گفت: این محل جدید و بی نظیر متعلق به دوران امپراتوری مصر نوین است كه فراخی پرستشگاه هیبیس (آمون- رع) عین شمس را دارد و رامسس دوم در جشن تاج گذاری و جشن معروف مصریان باستان موسوم به جشن سِد، در آن جلوس می كرده و یا در دوران پادشاهی رامسس ها از این محل برای برگزاری جشن استفاده می شده است. یك مجموعه مهم از دیوارهای آجری كه در درون انباری از سفال قرار داشت، نشان می دهد این محل، یك منطقه اقتصادی بوده است كه در آن دوران برای تأمین غله مورد نیاز معبد مورد استفاده قرار می گرفته است. الدماطی در پایان تصریح كرد كه قطعه های باستانی دیگری شامل ظرف های سفالین و چند لوح منقوش با خط هیروگلیف كه بر روی یكی از آنها رخ رامسس سوم می باشد، یافت شده است. جشن سِد، مراسمی در مصر باستان بود كه گرامی دارنده تداوم دوران پادشاهی یك فرعون به ‌شمار می‌رفته است. نام این جشن از نام خدای مصری به شكل گرگ، اوپوآوت یا سِد، گرفته شده است. شبس**9363**1488