راهپيمايي اربعين بعنوان ميراث معنوي كشور به ثبت رسيد

رشت - ايرنا - معاون توسعه مديريت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اعلام كرد: راهپيمايي اربعين حسيني (ع) بعنوان ميراث معنوي در فهرست ملي كشور به ثبت رسيد.

به گزارش خبرنگار ايرنا محمد خياطيان روز چهارشنبه در مراسم تكريم و معارفه مديران كل سابق و جديد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان در رشت افزود: اين اقدام به پاس ارج گذاري به اين مراسم معنوي انجام شده است.
وي اظهار داشت: سازمان ميراث فرهنگي كشور با اين اقدام گام كوچكي در راستاي ترغيب و حمايت از اين حماسه معنوي برداشته است.
معاون توسعه مديريت سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري در بخش ديگري از سخنان خود گردشگري را ظرفيتي براي ارزآوري كشور توصيف كرد و افزود: منابع دولت در تامين نيازهاي حوزه گردشگري محدود و مشكلات بسيار زياد است؛ در همين راستا مي بايست تلاش كرد تا از ظرفيت بخش خصوصي بهره گرفت و اين همراهي و تعامل، تهديدها را تبديل به فرصت خواهد كرد.
خياطيان با بيان اينكه بدون برنامه ريزي صحيح هيچ ارگاني به نتيجه نخواهد رسيد، تصريح كرد: قانونگزار قوانين متعددي را در عرصه گردشگري براي بر طرف ساختن نيازها در اين حوزه پيش بيني كرده كه يكي از آنها تدوين سند توسعه گردشگري است.
وي ادامه داد: متاسفانه بدليل فقدان برنامه ريزي صحيح با چشم اندازهاي ترسيم شده فاصله داريم و آنچه امروز بايد اتفاق بيفتد، نگاه تعاملي است.
وي افزود: با توجه به نگاه گردشگري و وجود ظرفيت نوار ساحلي ، امروز استان هاي شمالي كشور مي بايست در تعامل با يكديگر ، كريدور گردشگري تعريف و بر اين اساس جذب گردشگر خارجي كنند.
خياطيان فقدان برنامه ريزي براي هجمه گردشگر داخلي در زمان هاي خاص به گيلان را تهديد عنوان كرد و گفت: محيط زيست بسيار شكننده است و فقدان برنامه ريزي براي خيل عظيم گردشگران در زمان خاص مي تواند مشكلات عديده زيست محيطي ايجاد كند.
وي اضافه كرد: علي رغم تلاش مسئولان استان ، همچنان مشكل زباله يكي از تهديدهاي گيلان محسوب مي شود؛ اين در حاليست كه گيلان يكي از ظرفيت هاي گردشگري كشور است و مي بايست با برنامه ريزي كوشيد تهديد ها را به فرصت تبديل كرد.
خياطيان ادامه داد: جنگل هاي هيركاني هفت هزار ساله، درياي خزر، صنايع دستي غني، گيرايي هاي طبيعي ، ميراث فرهنگي و ... ظرفيت بارز گيلان در حوزه گردشگري است كه مي توان با برنامه ريزي صحيح شرايط ارز آوري قوي براي استان و كشور ايجاد كند.
وي با قدرداني از رضا عليزاده مديركل پيشين ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري گيلان گفت: اقدامات خوبي در زمينه بومگردي در گيلان انجام شده بطوريكه تعداد واحدهاي بومگردي از 11 واحد به 421 مورد موافقت اصولي رسيده و 120طرح سرمايه گذاري گردشگري در استان به بهره برداري رسيده است.
خياطيان اظهار اميدواري كرد: با سپردن سكان اين اداره كل به شهرود اميرانتخابي كه داراي مدرك دكتراي مديريت برنامه ريزي فرهنگي است، روند توسعه گردشگري پر قدرت تر ادامه يابد.
مراسم تكريم و معارفه مديران كل سابق و جديد ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان با حضور مديران كشوري ، استاني و فعالان صنعت گردشگري برگزار و ضمن قدرداني از تلاش هاي رضا عليزاده ، شهرود امير انتخابي بعنوان مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري گيلان معرفي شد.
1881/2007