محروميت زدايي اصلي ترين راهبرد بنياد مستضعفان است

ايلام - ايرنا - مدير ملي طرح توانمندسازي مناطق محروم بنياد مستضعفان گفت: ايجاد اشتغال مولد و مفيد در چارچوب سياست هاي اقتصاد مقاومتي و با شعار كار با مردم براي مردم با هدف آباداني و پيشرفت نقاط محروم توسط اين بنياد اجرا مي شود.

به گزارش ايرنا، احمد محمديان روز چهارشنبه در نشست خبري با موضوع رفع محروميت زدايي از شهرستان ملكشاهي اظهار كرد: تامين معيشت پايدار و فقرزدايي با رويكرد جامع نگر و دانش محور همراه با تاب آوري در مقابل آسيب ها با مشاركت مردم و تاكيد بر ترويج فرهنگ كار و تلاش از اولويت هاي بنياد مستعفان است.
وي با بيان اينكه بنياد مستضعفان يك الگوي خاص در حوزه آباداني و پيشرفت كشور دارد، افزود: تحقق عدالت اجتماعي و پيشرفت اقتصادي و رفاه و حفاظت از منابع پايه با استفاده از راهبردهاي توان افزايي و ظرفيت سازي در جوامعي روستايي در دستور كار بنياد است.
محمديان گفت: بنياد مستضعفان در اجراي كمي و كيفي برنامه هاي خود 2 گروه مشاور در حوزه هاي توان افزايي و مطالعاتي دارد كه اين مشاوران از طيف دانشگاه هاي معتبر كشور انتخاب و مشاوران شهرستان ملكشاهي نيز قبل از پايان آبان ماه انتخاب و معرفي مي شوند.
وي توضيح داد: مشاور مطالعاتي توانمندي هاي منطقه را بررسي و با شناسايي تخصص و ايده هاي افراد بومي طرح ها و برنامه ها تدوين و در اين راستا صاحبان علم و به كارگيري مي شوند.
مديرملي طرح توانمندسازي مناطق محروم بنياد مستضعفان افزود: مشاور توان افزايي نيز در داخل روستاها گروه هاي توسعه و آباداني و پيشرفت روستاها را از بين مردم بومي همان منطقه تشكيل و اين گروه ها با ايجاد صندوق هاي سرمايه گذاري به تقويت بينه مالي اعضا و مردم روستا كمك مي كنند.
محمديان تاكيد كرد: به هر ميزان كه صندوق هاي سرمايه گذاري آورده داشته باشند، بنياد به اندازه يا 2 برابر آن مبلغ به صندوق كمك بلاعوض مي كند و اين صندوق قابليت پرداخت تسهيلات به اعضا را براي ايجاد كسب و كار دارد.
وي در خصوص طرح هاي محروميت زدايي در نقاط محروم ياداور شد: بنياد علوي ( كه وابسته و زيرمجموعه به بنياد مستضعفان است ) اعتبارات جذب شده از سوي بنياد مستضعفان را در نقاط محروم مختلف كشور هزينه مي كند.
وي با بيان اينكه ترويج فرهنگ كار و تلاش از اهداف بنياد مستضعفان است، اظهار داشت: متقاضيان اشتغال و كسب و كار با اخذ تسهيلات از بانك عامل سينا اقدام به ايده پردازي و اشتغال زدايي كنند.
محمديان افزود: بانك سينا به متقاضيان تسهيلات بانكي 18 درصد مي دهد كه پنج درصد از سود را بنياد و پنج درصد نيز دفتر مناطق محروم رياست جمهوري و هشت درصد هم خود متقاضي پرداخت مي كند.
مدير ملي طرح توانمندسازي مناطق محروم بنياد مستضعفان با اعلام اينكه بنياد مستضعفان در همه بخش هاي محروميت زدايي ورود مي كند، يادآور شد: در خصوص زيرساخت ها نيز بنياد با مشاركت دستگاه ها در ايجاد طرح هاي زيرساختي عام المنفعه همكاري مي كند.
محمديان ترسيم درخت مشكلات براي شناسايي معضلات و چالش هاي روستا را از ايده هاي بنياد مستضعفان براي رفع يا كاهش محروميت زدايي دانست و توصيح داد: مردم روستا با اشتراك مساعي و هم فكري مشكلات منطقه خود را شناسايي و اولويت بندي و به مشاوران بنياد بيان مي كنند و بنياد علوي به عنوان تسهيل گر اين موضوع است.
وي تاكيد كرد: طراحي درخت مشكلات از سه سال پيش در منطقه قلعه گنج كرمان شروع و در اين مسير موفقيت هاي خوبي نيز حاصل شده است و با ايجاد ايده هاي اشتغالزايي و كسب و كار بر اساس ظرفيت هاي موجود ميزان بيكاري در اين منطقه كاهش يافته است.
وي با بيان اينكه هدف بنياد مستضعفان بحث معيشت و اشتغال و پايدار است، يادآور شد: در شهرستان ملكشاهي نيز بحث اصلي بنياد براي محروميت زدايي با توجه به شرايط منطقه بر محور دامپروري و كشاورزي است و در حوزه صنعت نيز در صورت ورود سرمايه گذار بخش خصوصي، بنياد مستضعفان و علوي نيز از طرح ها و سرمايه گذار حوزه صنعت حمايت مي كند.
به گزارش ايرنا، هفته جاري شهرستان ملكشاهي ميزبان رئيس بنيادمستضعفان كشور بود كه در اين سفر مقرر شد طرح هاي محروميت زدايي در حوزه هاي فرهنگي، آموزشي، عمران، زيرساخت همراه با اشتغال زايي پايدار در اين شهرستان با كمك بنيادمستضعفان صورت بگيرد.
7172/6119