گرانی سكه مهریه را به یك معضل اجتماعی تبدیل كرده است

تهران- ایرنا- معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: اكنون موضوع مهریه به دلیل افزایش ناگهانی قیمت سكه به یك معضل جدی اجتماعی تبدیل شده است و باید یك راهكار برای آن اندیشیده شود.

معصومه ابتكار روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: مهریه نه نفقه است نه اجرت المثل، مهریه صداق است و زمانی كه نكاح بین زوجین انجام می شود باید عندالمطالبه پرداخت شود و زمان نباید روی آن تأثیر داشته باشد.
وی خاطرنشان كرد: ممكن است برای اجرت المثل یا اموال، گذر زمان روی قیمت آن تغییر یا تاثیری داشته باشد، اما برای مهریه هم می شود توافق كرد چون رقم مهریه برای افراد مختلف متفاوت است.
ابتكار ادامه داد: اكنون خبرهای مختلفی مبنی بر افزایش آمار زندانیان به خاطر مهریه منتشر می شود و مردان به خاطر مهریه در زندان به سر می برند، در حالی كه هدف مهریه این موضوع نیست به همین دلیل من هم به عنوان یك نظر شخصی پیشنهاد دادم كه اگر كسی بخواهد طلاق بگیرد و زن مطالبه مهریه اش را داشته باشد محاسبه قیمت سكه آن بر اساس سالی كه عقد كرده، باشد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه اعلام كرده است: ابتدای امسال تعداد زندانیان مهریه 2 هزار و 978 نفر بود كه به دلایلی مثل افزایش قیمت سكه تعداد این زندانیان رشد 40 درصدی داشته و در مقایسه با‌ آمار سال 93 تعداد این زندانیان 71 درصد بیشتر شده است و از چهار هزار و 194 زندانی مهریه، استان فارس با 514 زندانی بیشترین آمار محكومان مهریه را دارد.
ابتكار در ادامه به خبرنگار ایرنا گفت: مهریه نشانه صداق و تضمین است و حتما باید از سوی مردان پرداخت شود اما متاسفانه ممكن است در شرایط كنونی، برخی از این موقعیت سوء استفاده كنند.
وی اضافه كرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به همین منظور، روی این موضوع كارهایی در حال انجام دارد ولی به خاطر اینكه مقداری موضوع متعادل شود و نباید یك طرفه قضیه را دید، می بایست موضوع خانواده هم مدنظر باشد كه به همین دلیل موضوع محاسبه مهریه به نرخ سال عقد را مطرح كردم.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری معتقد است باید حقوق زن و مساله نفقه كامل دیده شود چون خیلی موضوع مهمی است چرا كه برخی مواقع در خانواده های ایرانی موضوع نفقه نادیده گرفته می شود به خصوص زمانی كه مطالبه می شود.
وی اجرت المثل را هم مهم دانست و گفت: برای این موضوع هم دو مطالبه خوب توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بین سال های 85 و 95 به صورت مقایسه ای انجام شده است كه برای ارزش گذاری كار خانگی زنان در خانه است. آمارها نشان می دهد كه ارزش كار خانگی زنان در ایران در حال افزایش است و سهم زنان در كاری كه در منزل انجام می دهند و ارزش آن كار رو به افزایش است كه معتقدیم این مسائل نیز باید دیده شود.
وی معتقد است باید بحث اجرت المثل، بیمه زنان خانه دار، نفقه و توجه به جایگاه زنانی كه در خانه كار بدون مزد انجام می دهند، به صورت جدی دیده شود، البته باید گفت كه زنان دنبال این مزد نیستند و با عشق و علاقه به زندگی خودشان ادامه می دهند اما وقتی پای بحث حقوقی پیش می آید نباید حقوق زنان نادیده گرفته شود چون دارای ابعاد شرعی و قرآنی است و قانون به آن توجه دارد.
اجتمام* 7268 * 3063