40 هزار نفر به مراكز درمان و ترك اعتياد مراجعه كرده اند

مشهد- ايرنا- معاون امور پيشگيري اداره كل بهزيستي خراسان رضوي گفت: طي نيمه نخست امسال 40 هزار نفر به 443 مركز درمان و ترك اعتياد زيرپوشش بهزيستي در سطح اين استان مراجعه كرده اند.

مسعود هنربخش روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: سه هزار و 800 نفر از اين افراد معتاداني هستند كه در 11 مركز درمان و ترك اعتياد ماده 16 اقامت دارند و توسط نيروي انتظامي به بهزيستي تحويل شده و در اين مراكز به درمان آنان رسيدگي مي شود.
وي همچنين به تنوع مراكز درمان و ترك اعتياد در خراسان رضوي اشاره و بيان كرد: 333 كلينيك سرپايي، 80 كمپ، 10 مركز گذري، شش مركز سرپناه، دو مركز اجتماع درمان مدار، يك كلينيك دولتي و 11 مركز ماده 16 ترك اعتياد در سطح اين استان فعاليت دارند.
معاون اداره كل بهزيستي خراسان رضوي به فعاليت مراكز سرپناه نيز اشاره و بيان كرد: با سرد شدن هوا معتادان زن و مرد بي خانمان مي توانند هر روز عصر براي اقامت شبانه و دريافت يك سري خدمات بهداشتي و غذايي به اين مراكز مراجعه كنند.
7496/1858

سرخط اخبار استان‌ها