مسیر عبور مشكلات وزارت راه از «الگوی اقتصاد مقاومتی» می گذرد

تهران - ایرنا- وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه در حوزه مادی و معنوی كشور به ویژه نیروی انسانی متعهد و كارآمد، راه حل فائق آمدن به مشكلات این وزارتخانه را «اجرای سیاست‌ های اقتصاد مقاومتی و تطبیق فعالیت ها براساس رئوس ابلاغی» دانست.

«محمد اسلامی» روز سه شنبه در گفت و گو با ایرنا درباره بحران های مالی، اقتصادی و مخاطرات ناشی از تحولات خارج از اختیار وزارت راه و شهرسازی گفت: مهمترین اصل در همه فعالیت های اقتصادی و خدماتی این وزارتخانه «رعایت سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب و تطبیق فعالیت ها براساس رئوس ابلاغی» است. وی ادامه داد: با توجه به استعدادهای سرشار معنوی، مادی، ذخایر و منابع غنی و متنوع، زیرساخت های گسترده و موقعیت جغرافیایی ویژه كشور و از همه مهمتر برخورداری از نیروی انسانی متعهد و كارآمد و دارای عزم راسخ برای پیشرفت، استفاده از الگوی اقتصادی بومی و علمی از برنامه های راهبردی است. وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی اضافه كرد: منظور از الگوی اقتصادی بومی و علمی، آن چیزی است كه برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی و در حقیقت همان اقتصاد مقاومتی است. اسلامی با اشاره به حوزه فعالیت و خدمات و تعدد سازمان ها و شركت های تابعه وزارت راه و شهرسازی، گفت: تاثیر غیرقابل انكار این خدمات بر فعالیت روزمره و سطح رفاه شهروندان بركسی پوشیده نبوده و اعمال صحیح سیاست عدالت محوری، ریشه كن كردن فساد اداری و مالی و ایجاد فضایی پرنشاط و رقابتی، موجبات رونق و ارتقای سطح خدمات در تمامی حوزه ها را فراهم خواهد كرد. ** افزایش مطالبات پیمانكاران حوزه حمل و نقل وی، تنگنای مالی دولت و نبود تناسب بین بودجه های تخصیصی، حجم فعالیت ها و وظایف وزارتخانه را یكی از مشكلات فرابخشی وزارت راه و شهرسازی برشمرد و گفت: این افزایش مطالبات پیمانكاران حوزه حمل و نقل از دولت، ركود و بیكاری كارگران در این حوزه را در پی داشته است. وزیر پیشنهادی راه وشهرسازی تاكید كرد: عبور از تنگناها با بهره مندی از نسل جدیدی از مدیریت علمی، مدرن، شایسته و متخصص و ارتقای سطح كیفی مدیریت خدمات با تسری هوشمند سازی در همه فعالیت ها و خدمات وزارتخانه میسر خواهد بود. اسلامی در بخش دیگری از سخنان در خصوص لزوم حفظ و احیای سبك زندگی و هویت ایرانی – اسلامی تصریح كرد: یك از مسئولیت های خطیر وزارت راه و شهرسازی تعهد به حفظ هویت و فرهنگ ایرانی – اسلامی و فراهم كردن زمینه استقرار این فرهنگ در ساخت و توسعه شهر، مسكن و به منظور هویت بخشی به كالبد فضای شهری و روستایی است. «این وظیفه خطیر اجتماعی ناظر به تسری روح ایرانی – اسلامی به عنوان اصلی مهم در كالبد همه برنامه ها در نظر گرفته خواهد شد.» وی بیان كرد: با توجه به گستردگی فعالیت ها و خدمات، استفاده از فناوری اطلاعات و فناوری های نوین در همه سطوح در راستای ارائه خدمات و یا جابه‌جایی اطلاعات بین مردم، سازمانها، بازار و اركان دیگر دولت با هدف افزایش بهره وری داخلی و بهبود سطح خدمات ضروری است. اسلامی یادآور شد: از مزایای رشد دولت الكترونیك می توان به كاهش هزینه های دولت، صرفه جویی در وقت و انرژی، كاهش آلودگی شهر و هوا به دلیل كاهش ترافیك و عدم حضور فیزیكی، كاهش فساد اداری و افزایش سطح آگاهی مردم، بهبود كیفیت زندگی مردم و ارائه خدمات پرسرعت، بهبود كارایی و ارائه بخش دولت از طریق خدمات لایه ها، همسوسازی سرمایه گذاری ها با نیازهای شهروندان است. به گزارش ایرنا، بر پایه اعلام هیات رییسه مجلس شورای اسلامی، صلاحیت چهار وزیر پیشنهادی عصر شنبه آینده (پنجم آبان ماه) بررسی می شود. اقتصام**9132 ** 2023