1050 واحد صنفي بدون پروانه در بجنورد شناسايي شد

بجنورد- ايرنا- رئيس اتاق اصناف بجنورد گفت: در نيمه نخست امسال يكهزار و 50 واحد صنفي بدون پروانه در اين شهر شناسايي و با آنان برخورد شد.

مهدي اميدوار روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: دراين بازه زماني چهار هزار و 400 مورد اخطار به كسبه بجنورد داده شد كه عمدتا در خصوص تمديد نشدن و يا نداشتن پروانه بود.
وي افزود: در اين مدت براي پلمب 610 مورد از اين واحدهاي صنفي اقدام شد كه 18 مورد منجر به پلمب شد و مابقي براي گرفتن پروانه فعاليت از اتحاديه مربوط اقدام كرده اند.
وي گفت: بيشترين واحدهايي كه بدون پروانه مشغول كاسبي بودند، مربوط به اتحاديه خواروبارفروشان است كه البته اين امر به واسطه بالا بودن شمار اعضاي اين صنف رخ داده است.
رئيس اتاق اصناف بجنورد گفت: بر اساس قانون نظام صنفي، كسبه مكلف هستند پيش از آغاز فعاليت نسبت به دريافت پروانه فعاليت از اتحاديه مربوط اقدام كنند اما بعضا شاهد فعاليت كسبه بدون مجوز و پروانه هستيم.
اميدوار اظهار داشت: با توجه به شرايط جامعه، رويكرد ما تعامل با بازاريان و كسبه است و بر اين اساس به افرادي كه نسبت به گشايش واحد صنفي اقدام كرده و بدون مجوز فعاليت دارند فرصت داده مي شود كه در 30 تا 40 روز نسبت به دريافت مجوز و پروانه از اتحاديه اقدام كنند.
وي افزود: اين در حالي است كه قانونگذار صنوف را مكلف كرده است كه پيش از آغاز فعاليت اقدام به دريافت پروانه كنند.
رئيس اتاق اصناف بجنورد گفت: 80 تا 85 درصد از تخلف ها و شكايات از اصناف، مربوط به كسبه بدون مجوز است.
در بجنورد 12 هزار واحد صنفي فعاليت دارند.
7185/5132