رزمايش مشترك مالزي، تايلند و چين در درياي جنوبي برگزار شد

كوالالامپور - ايرنا - مالزي براي نخستين بار ميزبان نيروهاي نظامي چين و تايلند است تا رزمايش مشتركي در پهنه وسيع آبهاي اين كشور با هدف حفظ صلح و ثبات در آبهاي درياي جنوبي چين برگزار شود.

به گزارش روز دوشنبه ايرنا، اين رزمايش با عنوان ' صلح و دوستي 2018' در سواحل دو ايالت 'پورت ديكسون' و 'پورت كلانگ' مالزي و در تنگه مالاكا به عنوان يكي از مهمترين خطوط حمل و نقل دريايي در جهان درحال برگزاري است.
اين رزمايش به مدت 9 روز در روزهاي 20 تا 29 اكتبر( 28 مهر تا هفتم آبان ماه) به كار خود ادامه خواهد داد.
طبق گزارش رسانه هاي مالزيايي، درمجموع 692 نفر از نظاميان چيني در اين رزمايش دريايي با سه فروند ناو جنگي ، دو فروند بالگرد نظامي و تعداد ديگري از تجهيزات نظامي شركت مي كند.
هدف از برگزاري اين رزمايش دريايي افزايش همكاري ها و ارتقاي تلاش مشترك سه كشور و همسايه در درياي جنوبي چين براي حفظ صلح و ثبات در اين پهنه آبي اعلام شده است.
تقويت تبادلات تجربيات نظامي ، و افزايش توانايي پاسخ دادن به تهديدات امنيتي مختلف دراين پهنه آبي از ديگر اهداف اين رزمايش سه گانه اعلام شده است.
چين با مالزي دردرياي جنوبي چين اختلاف ارضي دارد و در يكسال گذشته مسئولان دو كشوراظهار نظر هاي مختلفي در مورد اين پهنه آبي داشتند.
اين براي دومين بار است كه چين در رزمايش نظامي در تنگه مالاكا كه اقيانوس هند و اقيانوس آرام را به هم متصل مي كند، شركت كرده است .
برخي ناظران نظامي و ديپلماتيك به شبكه خبر آسيا وان اظهار كردند كه تمرين سه جانبه راهي براي نشان دادن اين است كه كشورهاي آسياي جنوب شرق و چين مي توانند با هم در زمينه مسائل امنيتي و امنيتي، خصوصا در مناطق حساس، با يكديگر همكاري كنند.
طبق اين گزارش حفظ يك رابطه پايدار ميان چين و آ سه آن براي پكن هم بسيار ضروري است زيرا اين كشور براي اجراي سياست يك كمربند و يك جاده خود نياز به همكاري كشورهاي منطقه براي مواجهه با تحركات آمريكا در آبهاي غني و داراي ذخاير نفت در اين بخش ازجهان دارد.
همزمان با اين رزمايش ، مانور ديگر نظامي دربخشي از آبهاي مورد منازعه درياي جنوبي درحال برگزاري است.
كشورهاي دهگانه عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا ' آسه آن' از امروز دوشنبه نخستين رزمايش نظامي مشترك دريايي خود با چين را آغاز كردند.
رزمايش هاي اخير درحالي در آبهاي منطقه درحال برگزاري است كه تنش ها ميان چين آمريكا در حوزه هاي سياسي ، نظامي و تجاري در چند ماه اخير به شدت افزايش يافته و سبب گسترش تنش ها در جنوب شرق آسيا نيز شده است.
آمريكا كه با سوء استفاده از اختلافات ارضي چين و برخي كشورهاي جنوب شرق آسيا تعدادي از جنگنده ها و ناوهاي نظامي خود را راهي آبهاي درياي جنوبي چين كرده در چند ماه اخير چندين بار با پكن در اين آبها دچار تنش هاي نظامي شده است.
ماه گذشته حتي يك فروند كشتي جنگي آمريكايي و با يك كشتي جنگي چيني در نزديكي جزاير اسپاتتي، بدون توجه به استانداردهاي دريايي به يكديگر آنگونه نزديك شدند كه رسانه هاي منطقه از اين اقدام به عنوان يك حركت مخاطره آميز براي شروع يك منازعه تلخ در اين دريا نام بردند و مقام هاي ارشد كشورهاي جنوب شرق آسيا از دو طرف خواستند تا صلح و ثبات را در اين پهنه آبي به مخاطره نياندازند.
ناظران منطقه برگزاري رزمايش هاي مشترك با چين در آبهاي جنوب شرق آسيا را در پي دو سفر جيمز متيس وزير دفاع آمريكا به ويتنام و شركت وي در اجلاس وزيران دفاع كشورهاي عضو اتحاديه جنوب شرق آسيا ' آ سه آن' حائز اهميت مي دانند.
كشورهاي عضو بلوك آسه آن با اعلام اينكه امسال يك رزمايش مشترك با چين و سال آينده رزمايش نظامي مشترك ديگري با آمريكا در آبهاي مورد منازعه درياي جنوبي چين برگزار مي كنند، سعي درايجاد توازن ميان قدرت جهان دراين منطقه هستند.
اين كشورها كه بشدت از بروز يك منازعه در آبهاي درياي جنوبي چين نگران هستند، در نشست هاي امنيتي مشترك منطقه اي مانند اجلاس وزيران دفاع آسه آن و اجلاس مشترك وزيران دفاع آسه آن و آسه آن پلاس، درصدد هستند تا با رايزني هاي گسترده اختلافات در مورد مالكيت و تحركات دراين پهنه آبي را از طريق گفت وگو رفع كرده و مانع از افزايش تنش ها و رسيدن آنها به مرحله خطرناك رويارويي شوند.
آساق **1599**1663**