11 گسل اصلي فعال در قم وجود دارد

قم - ايرنا - دبير كارگروه زلزله قم با بيان اين كه قم جزو استان هاي با خطر زياد در زمينه زلزله محسوب مي شود گفت: 11 گسل اصلي فعال در اين استان وجود دارد.

محمد عباسي فرد روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا، افزود: گسل ايندس كه با طول حدود 100 كيلومتر از شمال بخش سلفچگان تا ساوه گسترش دارد، گسل كوشك نصرت كه با فاصله 35 كيلومتري از شهر قم به طول 230 كيلومتر از شهر تفرش تا روستاي راهجرد گسترش دارد و گسل قمرود با طول 85 كيلومتر كه در تهران قرار دارد و 10 كيلومتر از آن از محدوده شهر قم عبور مي كند، از جمله اين گسل هاست.
به گفته وي، گسل البرز با طول 90 كيلومتر كه از 10 كيلومتري شمال شرق قم عبور مي كند و بخش جنوبي اين گسل بر روي آبرفت هاي دشت قم تا نزديكي درياچه نمك قابل تشخيص است، گسل حاجي آباد به طول 87 كيلومتر كه از حاشيه شمال شرقي شهر قم عبور مي كند و گسل خضر كه محدوده شهرك قدس را دربرمي گيرد و داراي بيش از 40 كيلومتر طول است، از ديگر گسل هاي شهر قم به شمار مي آيد.
وي در ادامه گفت: تهيه نقشه تعيين حريم هاي گسل اين استان در دست اجراست كه پس از تكميل شدن روي نقشه اين شهر پياده خواهد شد تا نقاط ايمن و غيرايمن از حوادث مربوط به زمين مشخص شود.
عباسي فرد اضافه كرد: مطالعات تعيين حريم هاي گسل كه مصوبه شوراي مديريت بحران قم مي باشد، در دستور كار قرار گرفته و اميدواريم با همكاري مركز تحقيقات وزارت راه و شهرسازي و مشاركت دستگاه هاي اجرايي استان در زمان كوتاهي به پايان برسد.
وي تاكيد كرد: تعيين حريم هاي گسل گام اول براي مديريت ساخت و ساز ايمن در برابر مخاطرات ناشي از زلزله است كه در حال حاضر روند مطالعه اين طرح در انتظار اختصاص بودجه مي باشد و از مسئولان خواستاريم مقدمات ابتدايي براي انجام مديريت شهري را با تخصيص اعتبار تحقق بخشند.
وي اضافه كرد: بر اساس آيين نامه 2800 اجازه ساخت ساختمان هاي عمومي از جمله مدارس و بيمارستان ها در حريم گسل داده نمي شود، ولي براي احداث ساختمان هاي مسكوني با در نظر گرفتن تمهيدات ويژه ممنوعيتي وجود ندارد، ولي در عين حال بر اساس نقشه هاي حريم گسل اطلاع رساني كافي به مردم صورت خواهد گرفت.
رئيس اداره مديريت بحران و پدافند غيرعامل اداره كل راه و شهرسازي قم با اشاره به اين كه ساخت و ساز در مناطقي كه جزو حريم گسل محسوب مي شود، بايد با تمهيدات خاص صورت گيرد، تاكيد كرد: بايد بين ساختمان هايي كه در حريم گسل و خارج از حريم گسل است تفاوتي باشد كه براي اين منظور ضوابطي در اين مطالعه تعريف خواهد شد.
عباسي فرد با بيان اين كه براي مقابله با زلزله به اين نتيجه رسيديم كه بايد مخاطرات زمين را شناسايي نمود، اضافه كرد: اين مطالعات شامل تعيين حريم هاي گسل با هدف ممنوعيت ساخت و ساز و در نظرگرفتن تمهيدات ويژه براي ساختمان هاي مسكوني در حريم گسل، مطالعات ريز پهنه بندي، مطالعات فرونشست به عنوان يكي از عواملي كه مي تواند ارتباط مستقيم با گسل و كانون هاي زلزله داشته باشد و توسعه شبكه شتاب نگارهاي استان كه در اين راستا پنج دستگاه شتاب نگار از سوي وزارت راه و شهرسازي به استان قم اختصاص يافته و به دنبال جذب اعتبارات و خريد دستگاه ها هستيم.
وي ادامه داد: مطالعات نصب دستگاه هاي شتاب نگار توسط شهرداري صورت گرفته و 14 نقطه استان را به عنوان نقاط نزديك به كانون زلزله شناسايي شده و دستگاه ها بر اساس اولويت بايد در اين نقاط نصب شود.
وي بيان كرد: هدف اصلي اين اقدام ها و مطالعات، راه اندازي سامانه هشدار سريع و پاسخ سريع است؛ اين سامانه مي تواند براي كاهش مخاطرات، زيرساخت هاي حياتي و مهم سطح استان را به موقع قبل از آسيب ديدن در اثر زلزله از دسترس خارج كند.
عباسي فرد خاطرنشان كرد: امواج زلزله هيچ حادثه اي به بار نمي آورد و عامل اصلي خسارت، سازه هاي سست و تاسيسات زيربنايي انرژي از جمله لوله هاي گاز، برق و آب است كه اگر به موقع قطع نشود باعث انفجار، آتش سوزي و نشست زمين خواهد شد.
وي افزود: در سامانه هشدار سريع و پاسخ سريع با شناسايي نقاط پرخطر و روش هاي كاهش خطر، مي توان بر اساس فاصله كانوني كه مركز زلزله تا آن نقطه پرخطر دارد، برنامه ريزي و پيشگيري هاي لازم را در هنگام وقوع زلزله انجام داد.
عباسي فرد با اشاره به نبود سامانه توزيع اقلام اساسي مورد نياز مردم پس از وقوع زلزله، خاطر نشان كرد: در سامانه هشدار سريع و پاسخ سريع، نيازهاي اساسي مردم شناسايي شده و اطلاعاتي از جمله خانواده ها و سرپرستان خانوارها ثبت مي شود تا پس از وقوع زلزله، هر فردي در چارچوب خانواده خود اقلام مورد نياز مصرفي را دريافت نمايد.
/2085/ 1175

سرخط اخبار استان‌ها