الهام بخشي ويژگي منحصر به فرد الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

تهران-ايرنا- عضو انديشكده مباني الگوي اسلامي ايراني پيشرفت گفت: تمامي اقشار جامعه با الهام گرفتن از الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در مسير توسعه گام هاي محكمي برخواهند داشت و در نهايت از سردرگمي نجات مي يابند.

سيد مرتضي نبوي روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ايرنا درباره ضرورت تدوين و طراحي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت اظهار كرد: تمامي كشورهاي توسعه يافته دنيا يك نظريه، مدل يا الگو پيشرفت مطابق با فرهنگ خودشان را تهيه كرده اند.
وي افزود: سياستگذاران در تمامي نظريات پيشرفت با مشخص كردن عوامل اصلي دخيل در توسعه و حمايت نخبگان براساس شرايط جهاني در عصر ارتباطات الگويي طراحي خواهند كرد كه بتواند الهام بخش براي همه اركان كشور باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: ويژگي منحصر به فرد الگو جهت دهي و الهام بخشي به تمامي اقشار جامعه و نظام است.

** تأثير الگو در گسترش عدالت اجتماعي
نبوي در ادامه درباره تأثير الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در گسترش عدالت اجتماعي در جامعه اظهار كرد: عدالت اجتماعي يكي از اصولي است كه بايد در روابط همه اركان پيشرفت يعني رابطه ميان دولت و ملت و رابطه ساير اركان دولت ، رابطه مردم با مردم و كشور با ساير كشورها حاكم باشد.
وي ادامه داد: بي شك عدالت اجتماعي يكي از مهم ترين مباحثي خواهد بود كه در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بخش عمده اي را به خود اختصاص خواهد داد.

** تحقق اهداف الگو در گرو حمايت نخبگان است
عضو انديشكده مباني الگوي اسلامي ايراني پيشرفت همچنين درباره راهكار پيروي تمامي اركان جامعه و نظام از الگوي اسلامي ايراني پيشرفت اظهار كرد: اين الگو بايد در مرحله تنظيم به تمامي نكات توجه لازم را داشته باشد و با جامعيت كامل راهگشا و چراغ راه افراد در برخورد با مسائل مختلف باشد.
نبوي با اشاره به تدابير رهبر معظم انقلاب در خصوص حمايت نخبگان از الگوي اسلامي ايراني پيشرفت يادآور شد: اگر نخبگان كشور به درستي براي ارتقا پايه هاي اين الگو تلاش كنند، بي شك شاهد توسعه تمامي عرصه هاي جامعه خواهيم بود.
وي خاطرنشان كرد: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايد به عنوان يك پارادايم نقشي تصميم گيرنده براي همه اركان جامعه داشته باشد.

**9491**1601**