۲۸ مهر ۱۳۹۷،‏ ۱۱:۴۶
کد خبر: 83071786
۰ نفر
تحقق پیشرفت با مدل سازی بومی

تهران- ایرنا- رهبر معظم انقلاب اسلامی در پی تدوین الگوی پایه اسلامی - ایرانی پیشرفت، دستگاه‌ها، مراكز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌ شده و ارائه‌ نظرات مشورتی فراخوانده اند.

به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش های خبری ایرنا، در پی تدوین الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، كه در آن اهمّ مبانی و آرمان‌های پیشرفت و اُفق مطلوب كشور در پنج دهه آینده ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دستگاه ها، مراكز علمی، نخبگان و صاحب‌نظران را به بررسی عمیق ابعاد مختلف سند تدوین‌ شده و ارائه نظرات مشورتی جهت تكمیل و ارتقای این سند بالادستی فراخوانده اند.
ایشان همچنین مركز الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت را موظف كردند كه با مشورت مراجع مندرج در ابلاغ، نظرات و پیشنهادهای تكمیلی را بررسی و بهره برداری كند و نسخه ارتقا یافته الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را حداكثر ظرف دو سال آینده برای تصویب و ابلاغ ارائه نماید.

** شكل گیری مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
تا پیش از این در ایران سند چشم انداز بیست ساله 1404 به عنوان برنامه راهبردی نظام در نظر گرفته شده بود كه در زمینه های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. اجرای این چشم انداز از سال 1384 و در قالب چهار برنامه توسعه 5 ساله باید انجام می شد.
منشا شكل گیری مركز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به برگزاری نشست اندیشه های راهبردی در حضور رهبر انقلاب باز می گردد. ایشان در نخستین نشست اندیشه های راهبردی علاوه بر تحلیل مفهومی و مشخص ساختن ابعاد الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ظرف ساختاری مورد نیاز برای پیشبرد تدوین الگو را نیز مشخص كردند. ایشان همچنین وظیفه مركز را تصدی و ورود مستقیم به عرصه نگارش الگو ندانستند، بلكه بسترسازی، تهییج افكار علمی و به طوركلی نظارت و پشتیبانی از این فرآیند معرفی كردند. سند راهبردی معرفی شده چند بخش عمده را تحت عنوان مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر را شامل می شود.

** سامان مند كردن مسیر و ارائه چشم اندازی دقیق
تحقق پیشرفت بالای علمی مستلزم توجه به این مساله است كه آن را باید به مثابه امری فرآیندی و بلند مدت دید تا روندِ پیشرفت حالت صعودی پیدا كند و كاربردی تر شود. بنابر این تا زمانی كه برای تحقق پیشرفت علمی جریان سازی نشود و مشورت ناپذیری وجود داشته باشد نمی توان انتظار پیشرفتی پایدار را شاهد بود.
یكی از مولفه های فرایندی و روندی مشاهده پیشرفت، سامان مند كردن مسیر و ارائه چشم اندازی دقیق است. براین اساس باید برنامه هایی همچون سند چشم انداز بیست ساله، سیاست های علمی و الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت مد نظر قرار گیرد.
نكته دیگر این است كه با تغییر دولت ها نباید مسیر پیشرفت علمی وارد فاز جداگانه و منفردی نسبت به مقوله پیشرفت شود. تا زمانی كه دولت ها بر اساس رویكردهایی متفاوت با این مساله برخورد كنند، انتظار دستیابی به اهدافِ كلان امكان پذیر نیست. بر این اساس با برنامه ها و رویكردهای منقطعانه و ناهماهنگ پیشرفتی پایدار محقق نخواهد شد.

**نقش نهاد حوزه و دانشگاه در تحقق سند
دو نهاد «حوزه» و «دانشگاه» را می توان از پیشگامان نوآوری و شكوفایی دانست. حوزه می تواند راه را برای نوآوری علمی و فنی دانشجویان حوزوی باز كند. از ابزارها و روشهای متداول در محیط های علمی استفاده نماید و با نوآوری در مباحث دینی و فهم مسائل روز ومستحدثه زندگی، دین خدا را در بین مردم، مورد توجه و رغبت بیشتر قرار دهد. دانشگاه نیز می تواند با نوآوری خود فضای علمی كشور را چه در علوم انسانی و چه در علوم فنی پیش برد و راه را برای رشد و شكوفایی كشور فراهم سازد.
بر این اساس هم افزایی میان حوزه و ودانشگاه مسیر تحقق سند را تسریع می بخشد و به مثابه جهت دهنده می تواند عمل كند.

**الگوی پیشرفت در برابر مدل توسعه غربی
مدل توسعه غربی به دلیل نگرشی خطی و مبتنی بر نوسازی مدل غربی دارای ماهیت غیر دینی و مادی است. همچنین تنها تحقق اهداف و آرمانهای دنیوی را به عنوان الگو مد نظر قرار می دهد. در حالی كه پیشرفت مبتنی بر الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت توجه به امور مادی و معنوی را به صورت توامان می بیند. همچنین سعادت را به عنوان غایت امور در نظر می گیرد.
بر این اساس می توان بدون پذیرش جهان بینی، ایدئولوژی و تمدن غرب، به پیشرفت دست یافت و بنیان پیشرفت مبتنی بر فرهنگ و ارزش های سازگار و استحكام گر هویت ملی و مذهبی را بنا نهاد. از این رو، الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم در مبانی و اهداف و هم در قالب و جهت با سایر الگوهای طراحی شده، متفاوت است.
رهبر انقلاب در دیدار اساتید و دانشجویان دانشگاه های شیراز در سال 1387 در همین زمینه یادآور شدند: مسیرِ پیشرفت، مسیر غربي نیست، مسیر منسوخ برافتاده ي اردوگاه شرقِ قدیم هم نیست. بحران هایی كه در غرب اتفاق افتاده است، همه پیش روي ماست، می دانیم كه این بحرانها گریبانگیر هر كشوري خواهد شد كه از آن مسیر حركت كند پس ما بایستي مسیرِ مشخصِ ایراني – اسلامي خودمان را در پیش بگیریم و این را با سرعت حركت كنیم؛ با سرعت مناسب الگوگرفتن بی قید و شرط از نظریه پردازی های غربی و شیوه ترجمه گرایی را غلط و خطرناك بدانید.

** استفاده از ظرفیت نخبگان و پیشرفت بومی
هر كشوری برای اینكه به پیشرفت دست یابد، باید یك سری هدف هایی را برای خودش در نظر بگیرد و برای رسیدن به آنها سیاست و راهبرد داشته باشد. پس از این مرحله می تواند راهكار ارایه كرده و در نهایت نقشه راه یا نقشه اقدام داشته باشد.
تاكید رهبری برای بررسی طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط نخبگان و صاحب نظران اهمیت این موضوع را چند برابر كرده است تا جایی كه نتیجه این بررسی ها می تواند فصلی تازه را برای جمهوری اسلامی ایران بازگشاید.
در واقع نخبگان در هر جامعه ای نقش پیشرو و برجسته دارند و راه پیشرفت كشور را هموار می كنند. زیرا جایگاه ویژه ای در برآوردن نیازمندی كشورها در حوزه های مختلف دارند. بر این اساس در سیاستگذاری و تدوین برنامه های راهبردی می توان از ظرفیت های آنان استفاده كرد.
بنابر این مهمترین عاملی كه می تواند در ساخت الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت موثر واقع شود، استفاده از ظرفیت ها و توانمندی نخبگان و كادرسازی در دانشگاه و حوزه است.
پژوهش**458**1552