وزارت علوم دانشگاه های كار آفرین را توسعه می دهد

تهران - ایرنا - معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مهمترین محورهای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش را توسعه دانشگاه های ارزش آفرین و كارآفرین عنوان كرد.

اوایل مهرماه جاری، مسعود برومند معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با حكم منصور غلامی وزیر علوم ، حقیقات و فناوری به سمت «مجری پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش» منصوب شد.
این حكم كه به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها و پژوهشگاه های كشور صادر شده است، سه محور اصلی بازنگری و اصلاح نظام آموزش عالی برای ارزش آفرینی و كارآفرینی، طراحی الگوی تغییر نقش دانشگاه ها در حل مشكلات كلان، دستگاهی و بنگاه های اقتصادی كشور و گسترش آموزش عالی مهارتی و ساماندهی نظام صلاحیت حرفه ای را دنبال می كند.
عملیاتی سازی پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش، موضوع تازه ای در دانشگاه ها نیست و معاونان پیشین پژوهشی در وزارت علوم نیز پیشتر برای محقق ساختن این هدف اقداماتی انجام دادند.
مسعود برومند روز شنبه در باره برنامه های خود برای پیوند اقتصاد مقاومتی با دانشگاه ها و كارآفرین تر ساختن مراكز آموزش عالی كشور در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا اظهاركرد: در چند ماه گذشته، فعالیت های پروژه های مرتبط با اقتصاد مقاومتی در وزارت علوم بازنگری شد.
وی افزود: توسعه دانشگاه های ارزش آفرین و كارآفرین، مهارت اندوزی، قراردادن پنج پژوهشگاه و دانشگاه در 200 دانشگاه برتر جهان، حل مشكلات دستگاهی و طرح آمایش در لیست مسئولیت های واگذار شده به مجری «پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش» قرار دارد.
معاون پژوهشی وزارت علوم در مورد پروژه دانشگاه ارزش آفرین كه بسط و توسعه آن با این معانت است، یادآورشد: در تعریف دانشگاه ارزش آفرین و كارآفرین، تحولِ ارائه دروس برای آموزش دوره های كارشناسی صورت می گیرد. در این خصوص، جلسات متمادی به منظور تغییر روش تدرس همچنین اختصاص زمان بیشتر برای تدریس توسط استادان، برگزار شده است.
وی با اشاره به تغییر در نوع ارائه روش های درسی جدید، توضیح داد: روش درس‌دهی باید مطابق با اصولِ مبتنی بر آموزش حل مسئله یا پروژه محوری، صورت گیرد كه در این زمینه مباحثی مانند كوآپ (كارآموزی 1500 ساعت دانشجویان در دو دوره كوتاه مدت و دو دوره بلند مدت كه در نتیجه یك سال به دوره تحصیلی دانشجویان افزوده می‌شود) مطرح است؛ وزارت علوم هم از این قبیل برنامه ها در قالب محورهای پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش پشتیبانی می كند.
مجری پروژه های اقتصاد مقاومتی در حوزه پژوهش درباره سایر برنامه ریزی ها به منظور تحقق اقتصاد مقاومتی در دانشگاه ها، اظهار كرد: پشتیبانی از طرح های دارای خروجی پژوهشی و تبدیل شدن به فناوری در اولویت قرار دارد كه این امر با اختصاص گرنت فناوری در حال انجام است.
برومند به ساز و كار تخصیص اعتبار پژوهشی به پروژه های تحصیلات تكمیلی اشاره كرد و گفت: با پرداخت ماهانه به دانشجویان كارشناسی ارشد، دكتری و پسا دكتری، به منظور تمركز روی پروژه های خودشان، از مصرف شدن وقت آنان در سایر حوزه ها جلوگیری به عمل می آید. این امر یكی از محورهای دانشگاه ارزش آفرین و كارآفرین است.
وی در ادامه این گفت و گو از دیگر اقدامات مورد توجه در پروژه های اقتصاد مقاومتی و پژوهشی را تقاضا محور ساختن این پروژه ها به منظور حل مشكلات دستگاهی عنوان كرد و توضیح داد: با شناسایی نیاز دستگاه ها، ساز و كار اختصاص اعتبارات پژوهشی تعریف می شود.
برومند همچنین بر لزوم آشنایی اعضای هیئت علمی جوان با صنعت و جامعه به خصوص جامعه تاكید كرد و گفت: حل مشكلات دستگاهی، نیازمند آشنایی استادان جوان با دو بخش صنعت و جامعه است؛ به همین منظور، دو وزارتخانه علوم، تحقیقات و فناوری و دفاع تفاهم نامه ای برای ایجاد فضای لازم و تخصیص ظرفیت به منظور گذراندن فرصت های مطالعاتی توسط استادان جوان به امضا رساندند.
9492 ** 1200