9.5 ميليارد دلار براي تامين 25 قلم كالاي اساسي اختصاص يافت

تهران- ايرنا- رئيس كل بانك مركزي با اشاره به تامين بيش از 27 ميليارد دلار از ابتداي سال براي واردات از طريق بانك مركزي و سامانه نيما، گفت: 9.5 ميليارد دلار از اين مبلغ بابت تامين 25 قلم كالاي اساسي و ضروري اختصاص يافته است.

به گزارش ايرنا به نقل از روابط عمومي بانك مركزي عبدالناصر همتي با اشاره به ابلاغ مصوبه شوراي هماهنگي اقتصادي سران قوا مبني بر عرضه ارز ناشي از صادرات غيرنفتي به سامانه نيما و يا وارد كردن آن به چرخه اقتصاد كشور به ترتيبي كه بانك مركزي مشخص مي كند، افزود: در هفته هاي آينده شاهد شتاب گرفتن و افزايش عرضه ارز براي تأمين واردات خواهيم بود.
وي اضافه كرد: در هفته جاري ضوابط مربوط در كارگروهي با مشاركت وزارتخانه هاي ذيربط و بانك مركزي و نمايندگان بازرگانان و فعالان اقتصادي بررسي و تصميم گيري خواهد شد.
رئيس كل بانك مركزي حجم خريد و فروش ارز در بازار ثانويه را در حدود دو ماه گذشته معادل 7.3 ميليارد يورو اعلام كرد و ادامه داد: پيش بيني مي شود با مجوز اخذ شده از سران قوا مبني برخريد و عرضه ارز پتروشيمي ها و ساير صادركنندگان غيرنفتي توسط بانك مركزي، عرضه در اين سامانه شتاب بيشتري بگيرد و مشكلات موجود رفع شود.
وي افزود: اولويت بندي و توجه به نيازهاي واقعي وارداتي در شرايط فعلي كشور در هنگام ثبت سفارش، وظيفه خطيري است كه وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي وزارتخانه هاي ديگر بايد به آن توجه كند.
رئيس كل بانك مركزي عدم ارائه ارز ناشي از صادرات به كشورهاي همسايه نظير عراق و افغانستان، تحت عنوان صادرات ريالي را غير قابل قبول دانست و تاكيد كرد: صادرات ريالي مفهومي جز خروج سرمايه ندارد و ارز ناشي از اينگونه صادرات، به ويژه صادرات عمده نيز بايد به چرخه اقتصاد كشور بازگردد.
همتي با تقدير از تلاش فعالان اقتصادي و بازرگاني در توسعه صادرات كشور تاكيد كرد: مصوبه سران قوا، اختيارات لازم را به بانك مركزي براي پيگيري قضايي جهت اعمال اين مصوبه يعني آوردن ارز صادرات غير نفتي به چرخه اقتصاد داده است كه اميدوارم بانك مركزي به هيچ وجه مجبور به استفاده از اين اختيار نباشد.
**2022**

سرخط اخبار اقتصاد