الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سرنوشت را رقم خواهد زد

تهران - ایرنا - استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی گفت: اگر الگوی اسلامی ایرانی توسعه به درستی طراحی و اجرا شود، سرنوشت كشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و تكنولوژی را به خوبی رقم می زند.

محمد حسین پناهی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار گروه دانشگاه ایرنا درباره اهمیت طراحی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت اظهار كرد: مسئله آینده ایران به برنامه های توسعه ای بستگی دارد كه قرار است از دل الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت طراحی شود.
وی افزود: در حال حاضر در كشور بصورت ادواری برنامه های 5 ساله ای اجرا می شود كه تا كنون نقشی در تحقق اهداف توسعه نداشته است.
این جامعه شناس با اشاره به كمبودهای موجود در مسیر پیشرفت كشور، گفت: برنامه های توسعه كشور پس از انقلاب اسلامی كمبود های جدی دارد زیرا در این سال ها در این خصوص الگوی جامع مطابق با شرایط تاریخی، اجتماعی و فرهنگی امروز ایران در كشور طراحی نشده است.
پناهی با اشاره به تبعیت برنامه های توسعه كشور از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، یادآور شد: این الگو با شناسایی موانع رسیدن به اهداف توسعه، كشور را در مسیر پیشرفت قرار می دهد.
وی ادامه داد: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت نه تنها در دل خود راهكارهایی برای تحقق اهداف در بلند مدت را گنجانده بلكه توانایی شناسایی موانع در راه تحقق اهداف خود را نیز دارد.

** لزوم پذیرش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط مردم و نخبگان
این استاد تمام دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه درباره راهكار های مناسب اجرای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در زندگی مردم اظهار كرد: این الگو بطور كلی در مرحله اجرا باید توسط دو قشر از جامعه یعنی نخبگان و مردم عادی پذیرفته شود تا در نهایت بتواند اهداف خود را محقق كند.
پناهی افزود: نخبگان جامعه به منظور تحقق اهداف توسعه باید به نوعی از اقناع دست یابند كه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مسیر توسعه كشور را هموار خواهد كرد.
وی به لزوم تلاش نخبگان و برنامه ریزان توسعه كشور اشاره كرد و گفت: نخبگان باید متعهدانه در تمامی زمینه های برنامه ریزی و بودجه، اهداف توسعه را پیگری كنند، تحقق اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مستلزم اجماع نخبگان بر سر الگو و راهكارهای آن است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: از سوی دیگر الگوی اسلامی ایرانی توسعه باید مورد پذیرش مردم عادی جامعه باشد.
پناهی گفتمان سازی را راه حل مناسب برای ترغیب مردم به الهام گرفتن از الگوی اسلامی ایرانی توسعه دانست و معتقد است كه این گفتمان سازی باید به گونه ای انجام شود كه مردم با میل و اراده خود ارزش های درون الگو را بپذیرند.

** نمایان شدن اثرات مثبت الگو در آینده دور و نزدیك
استاد تمام جامعه شناسی دانشگاه علامه طباطبایی همچنین درباره ارزیابی خود از 50 سال آینده ایران با توجه به الگو اسلامی ایرانی پیشرفت، گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار است بالاتر از تمامی اسناد كشور در ذیل قانون اساسی جمهوری اسلامی قرار گیرد، از این رو جایگاه والای آن سبب می شود تا تصمیم گیران مسائل كلان جامعه برای الزام آور بودن این الگو تبعیت كنند.
پناهی یادآورشد: در حال حاضرالگوی اسلامی ایرانی پیشرفت كامل نشده و یك الگوی پایه تهیه شده تا براساس آن، سند نهایی پیشرفت طراحی شود.
وی بر لزوم پذیرش الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت توسط مردم و نخبگان جامعه تأكید و خاطر نشان كرد: اگرنخبگان و مردم باور كنند كه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت سندی برای توسعه كشور است و با امید و تعهد برای اجرای آن تلاش كنند، بی شك در آینده ای دور و نزدیك اثرات مثبت این سند در تمامی ابعاد جامعه نمایان خواهد شد.
9491** 1200